Genveje


Eksamen og bedømmelseEksamen og bedømmelse

Hvert modul i uddannelsen bliver afsluttet med en eksamen.

Eksamensformer

Vi anvender en række forskellige eksamensformer på uddannelsen:

  • Praktiske eksamener, hvor du skal vise, at du kan udføre f.eks. en analyse korrekt.
  • Mundtlige eksamener, hvor du trækker opgaven en eller flere dage før.
  • Skriftlige eksamener, der kan være med og uden hjælpemidler. Til nogle eksamener får du en case udleveret 2-4 dage før, som oplæg til en skriftlig eksamen.
  • Projekteksamener

Du kan læse mere om de enkelt eksaminer i modulbeskrivelserne.

Bacheloreksamen

Uddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt. Her skal du udføre et bioanalytisk udviklingsprojekt og skrive en projektrapport. Forsøgene udføres på en hospitalsafdeling, eller andre laboratorier, der har bioanalytikere ansat. Til eksamen fremlægger du projektrapporten og bliver derefter eksamineret i den.

Foto: Anne Trap-Lind

Indstilling til eksamen

På hvert modul er der nogle studieaktivitetskrav, du skal opfylde for at kunne blive indstillet til eksamen. Det kan f.eks. være:

  • deltagelse i klinisk undervisning (praktik) eller øvelser
  • aflevering af besvarelse eller rapport
  • fremlæggelser

Hvor finder jeg paragrafferne?

Vi har samlet de vigtigste love og bekendtgørelser som berører alle Metropols uddannelser.

Vejledning til klager over eksamen

Metropols studieadministrationer har samlet regler for, hvordan du klager over eksamen i en klagevejledning.