Genveje


Økonomi under uddannelsenØkonomi under uddannelsen

Som bioanalytikerstuderende er du SU-berettiget under hele uddannelsen

SU og lån

Går du på én af Metropols uddannelser, har du mulighed for at søge om SU og SU-lån.

Du kan søge SU og finde de aktuelle satser på www.su.dk. Du skal bruge NemID for at søge. Har du brug for yderligere hjælp, er du velkommen til at kontakte Metropols SU-vejledning.

Vent lidt med studiejob 

Mange studerende tager erhvervsarbejde for at supplere indkomsten. Vi anbefaler dog, at du venter med at tage erhvervsarbejde, til du er et halvt eller helt år inde på studiet. Det kan give dig ro til at få et godt fodfæste på studiet. Senere er det lettere at vide, hvor meget og hvilken slags erhvervsarbejde, du kan overskue ved siden af et fuldtidsstudium.


Foto: Anne Trap-Lind

Studierelevant erhvervsarbejde kan give et positivt bidrag til din faglige udvikling og samtidig give en fornemmelse af, hvad du som færdiguddannet kan bruge din uddannelse til. Nogle bioanalytikerstuderende har arbejde på laboratorier på hospitaler, hvor de fx tager blodprøver.

Ungdomskort

Når du er indskrevet på uddannelsen, kan du søge om et Ungdomskort, der giver rabat på transport mellem hjem og uddannelsessted, hvad enten det er på campus eller praktikstedet.

Copydan

På Metropol skal du betale en afgift til Copydan, hvis du ønsker adgang til scannet og kopieret undervisningsmateriale. Du skal betale 1.500 kr., som dækker hele din studietid. Beløbet kan også betales i rater á 500 kr.