Genveje


UdlandsopholdUdlandsophold

På Bioanalytikeruddannelsen på KP er der unikke muligheder for at gennemføre dele af uddannelsen i udlandet – både på internationalt anerkendte forskningsafdelinger og på kliniske hospitalsafdelinger.

Et udlandsophold er med til at give et nyt perspektiv på bioanalytikerprofessionen og din uddannelse. Det er også med til at udvikle dine sproglige og interkulturelle kompetencer, og du får et uvurderligt professionelt og personligt internationalt fagligt netværk. Mellem 10 og 30 procent af bioanalytiker-studerende vælger at tage et udlandsophold med stor succes.

Krav og kvalifikationer

Som udrejsende studerende repræsenterer du Bioanalytikeruddannelsen, og derfor skal du være en dedikeret og faglig kompetent bioanalytikerstuderende. Ansøgningsfrist til udlandsophold er på 4. semester. Ansøgningen skal indeholde dine karakterer og klinikudtalelser.

Samarbejdspartnere og kliniske specialer

Bioanalytikeruddannelsen har etableret samarbejdsaftaler med særdeles internationalt anderkendte forskningslaboratorier i Australien, New Zealand, Finland og Tyskland. Uddannelsen har desuden samarbejde med bioanalytikeruddannelser- og arbejdspladser i Norge, Sverige, Finland, Island, Estland, Belgien, Portugal, Østrig - samt på Grønland og Færøerne. Der er mulighed for at komme på udlandsophold i næsten alle de kliniske specialer.  

Der kan søges tilskud til ophold, der finder sted i Norden og Europa gennem Nordplus- og Erasmus+ programmerne. 

Talentforløb i diabetes på forskningsafdelinger i Melbourne og København

Er du nysgerrig på emnet diabetes, er faglig dygtig teoretisk og praktisk, selvstændig og samtidig interesseret i at blive en del at et internationalt forskningsmiljø i topklasse? Hvis ja, så overvej et udlandsophold i 6. semester (og evt. 7. semester) hos Professor Sam El-Osta og hans forskningsgruppe på Monash University i Melbourne, Department of Diabetes i laboratoriet ”Epigenetics in Human Health and Disease Laboratory”. 

 

Du vil endvidere efter særskilt aftale kunne kombinere opholdet med et forløb hos forskningsgrupper på Steno Diabetes Center Copenhagen.