Genveje


UndervisereUndervisere

På bioanalytikeruddannelsen møder du en række højtuddannede og kompetente undervisere.

Uddannelsens ca. 25 undervisere har en kandidatgrad eller en mastergrad. Næsten halvdelen af underviserne er selv uddannet som bioanalytikere og 6 undervisere er ph.d'er. 

Underviserne har flere forskellige fag på forskellige moduler, og er på den måde med til at skabe sammenhæng i uddannelsen på tværs af modulerne. Mange underviser også på videreuddannelser og kurser på Metropol og i virksomheder.

Underviserne har mange opgaver ud over at undervise. De står for planlægningen af uddannelsen både fagligt og pædagogisk, samt en række administrative opgaver. Nogle undervisere er desuden tilknyttet forskellige forsknings- og udviklingsprojekter.

Kliniske vejledere

Ud over Metropols undervisere, er der er en række kliniske vejledere. De tilrettelægger undervisningen og underviser, der hvor du er i praktik. De fleste kliniske undervisere har en diplomuddannelse eller masteruddannelse. I praktikken vil du også blive undervist af de bioanalytikere, der til dagligt arbejder med de analyser og undersøgelser, du skal arbejde med.