Genveje


UndervisningsformerUndervisningsformer

På uddannelsen er der variation i undervisningsformerne. Du skal være aktiv i undervisningen. Jo længere du kommer i uddannelsen, jo mere selvstændigt kommer du til at arbejde.

Sammenhæng på tværs

I planlægningen af de enkelte semestre er der lagt stor vægt på at skabe sammenhæng mellem fagene og mellem de forskellige semestre. Du vil derfor ofte opleve, at undervisere bruger elementer fra hinandens fag. Til problembaseret læring, cases og projekter skal du som regel bruge mange fag på en gang.

Klinisk undervisning

Ca. 1/3 af uddannelsen er klinisk undervisning på hospitalslaboratorier. Da praktikken foregår på hospitalerne, kaldes den også klinisk undervisning. Læs meget mere om klinisk undervisning under Praktik.

Sammenhæng mellem teori og praksis

Vi lægger stor vægt på, at der er sammenhæng mellem teori og praksis. F.eks. vil dialogundervisning og de tilhørende laboratorieøvelser følge umiddelbart efter hinanden. I undervisningen på campus bliver jeres erfaringer fra praktikken ofte inddraget, og i praktikken får du brug for det, du har lært på campus. 

Du kan få et overblik over undervisningsformerne på forskellige tidspunkter i uddannelsen herunder.

Undervisningsformer

 • Forskellige undervisningsformer

  Under hele studiet er undervisningen på Campus struktureret omkring undervisningsforløb, der alle har en opstart og en afslutning i klassen. Alle forløb startes ved præsentation af en problemstilling, der er relateret til praksis. Undervisningsaktiviteter i forløbene kan være forelæsninger, workshops, laboratorieøvelser, gruppearbejde, klasseundervisning, projekter eller fremlæggelser.

  Forelæsninger

  Forelæsningerne er for en hel årgang ad gangen (ca. 75 studerende). Her kan der være gennemgang af pensum, men der er også plads til spørgsmål. Der er færre forelæsninger i starten af uddannelsen, men der kommer efterhånden flere. Ofte er der en workshop efter forelæsningen. Her kan der være forskellig former for opgaver, der lægger op til faglig diskussion i studiegruooen  eller andre måder at arbejde med stoffet på.

  Øvelser

  Øvelserne kan foregå i vores undervisningslaboratorier, i vores mikroskopi-rum eller vores computerrum. Her kan du øve praktiske færdigheder, få afprøvet teori eller få nogle resultater, som I skal arbejde videre med i den teoretiske undervisning.

  Klasseundervisning

  Klasseundervisning er typisk for 35-40 studerende af gangen og bliver kaldt dialogundervisning, og dialog skal tages bogstaveligt. Undervisningen kan bestå af en kort gennemgang af vanskeligt pensum, diskussioner, besvarelse af spørgsmål fra de studerende, opgaveløsning, små fremlæggelser fra de studerende og meget mere.

 • Problembaseret læring og cases

  Problembaseret læring

  Et PBL-forløb er på 1-2 uger, hvor man starter op og afslutter i hold på 8-9 studerende. Hvert forløb starter med, at PBL-holdet får udleveret en bioanalytikerrelevant situationsbeskrivelse. Det kan fx være en kurve, en lille historie, et udpluk fra en artikel, en figur. PBL-holdet opstiller læringsmål ud fra situationsbeskrivelsen. Læringsmålene bruger du at styre din læring i resten af forløbet. 

  Til sidst samler PBL-holdet op på læringsmålene.  Underviseren støtter processen og er med til at sikre, at I holder fokus.

  Cases

  Til casearbejder får I udleveret en sygehistorie og en række analysesvar, hvor I skal arbejde med at finde ud af, hvordan sygdommen og analysesvarene hænger sammen, og I skal arbejde med analyserne.

  Undervejs i PBL-forløb og casearbejde er der øvelser, workshops, forelæsninger og spørgetimer.

 • Praktik, forelæsninger, projekter og journal club

  I den sidste del af uddannelsen er der meget praktik. Desuden er der journal club, hvor I skiftes til at fremlægge videnskabelige artikler. Uddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt, hvor du tager udgangspunkt i et problem på et hospitalslaboratorium.

Videoer

Husker alt!

Pernille fra Norge fortæller om, hvordan undervisningsformen gør, at hun kan huske alt det, hun har lært på Metropol

Praktik og teori

Tinna fortæller om, hvordan uddannelsen skifter mellem praktik og teori

Problembaseret læring

Pernille fra Norge fortæller om Problembaseret Læring på modul 8