Genveje


Studieaktiviteter på uddannelsenStudieaktiviteter på uddannelsen

Uddannelsen til bioanalytiker er en fuldtidsbeskæftigelse med mange forskellige studieaktiviteter. Aktiviteterne varierer alt efter, hvilke emner, der undervises i.

De varierende studieaktiviteter betyder, at du har undervisning, der er planlagt - det kan være forelæsninger, øvelser, workshops, klasseundervisning, vejledning og praktik. Men du har også en del arbejde, du selv planlægger alene eller sammen med medstuderende - fx opgaveløsning, projektarbejdergruppearbejde og forberedelse til undervisningen.

For at vise hvordan et studium består af mange forskellige slags studieaktiviteter, bruger vi en lagkagemodel. Det er en model, som bliver brugt af alle landets professionshøjskoler. Modellen viser, hvor meget fire forskellige typer af studieaktivitet fylder i løbet af uddannelsen. 

Vi bruger diagrammet til at vise, hvordan uddannelsen som helhed er sammensat:

Læs mere om studieaktivitetsmodellen.