GenvejeErgoterapeutErgoterapeut

Hjælp andre med at skabe, bevare og genskabe hverdagslivet.

UCC og Metropol er blevet til Københavns Professionshøjskole.

Professionshøjskolerne UCC og Metropol er fusioneret. Hvis du bliver optaget på en af vores uddannelser, kommer du derfor til at gå på Københavns Professionshøjskole.

Ergoterapeutuddannelsen på Københavns Professionshøjskole er en 3½-årig professionsbachelor. Som ergoterapeut er du med til at forme menneskers hverdag, og gøre en forskel for andre menneskers hverdagsliv og fremtid. Du bruger din kreativitet og personlige indsigt til at skabe løsninger, der er skræddersyet til den enkelte. Derudover arbejder du også naturvidenskabeligt med undersøgelse af menneskets fysiologi og anatomi. Det betyder, at når du går på ergoterapeutuddannelsen skal du lære at undersøge mennesket. Det vil sige, at man ser og mærker på muskler og knogler hos medstuderende, og på den måde kombinerer vi det naturvidenskabelige med den humanistiske tilgang.

Hvis du skal starte på uddannelsen, kan du allerede nu læse lidt om din studiestart.​

Jobmuligheder som ergoterapeut

Som ergoterapeut kan din karriere gå i mange retninger. Du kan arbejde med borgere i alle aldre, og på forskelige steder som eksempelvis sundhedscentre, jobcentre, specialinstitutioner, hospitaler, private virksomheder og uddannelsessteder. Du kan eksempelvis genoptræne borgere efter ulykker, sikre borgere at de kan vende tilbage til arbejdsmarkedet, understøtte psykisk sårbare så de opnår god livskvalitet eller sikre børns hverdagsliv. Du kan også vælge at arbejde som konsulent inden for arbejdsmiljø eller design af hjælpemidler i det private erhvervsliv. Du kan endda etablere din egen virksomhed, ligesom du kan arbejde som leder. Der er en mangfoldighed af efteruddannelsesmuligheder, og du kan ende som forsker.

Læs mere om job og karriere

Uddannelsen

Som studerende på ergoterapeutuddannelsen udvikler du både dine faglige og personlige kompetencer. Du lærer blandt andet om bevægeapparatets anatomi, musklernes fysiologi, udviklings- og tilknytningspsykologi samt sundhed og forebyggelse. Du opøver færdigheder, som gør dig i stand til at støtte borgeren i at vælge, organisere og udføre de aktiviteter, der optager dem i deres hverdag. 
I løbet af uddannelsen kommer du flere gange i praktik. Her får du mulighed for at afprøve og udvikle dine terapeutiske kompetencer og din teoretiske viden. Du har selv nogen indflydelse på, hvor du kommer i praktik. Du kan vælge mellem forskellige arbejdsområder, som fx rehabilitering, arbejdsmiljø og ergonomi, psykiatri, genoptræning og behandling af børn.

Læs mere om uddannelsens opbygning