Genveje


Fakta og historieFakta og historie

Fakta om ergoterapeutuddannelsen

- Det tager 3½ år at blive ergoterapeut
- Du bliver professionsbachelor i ergoterapi
- Uddannelsen består af 7 semestre, som er bygget op af forskellige temaer
- I alt 210 ECTS
- Læs studieordningen her

Fagets historie

Ergoterapi bygger på den grundlæggende tanke, at aktivitet og deltagelse er vitalt for et menneskes sundhed og velvære. Ergoterapi har rødder tilbage i 1700-tallet, hvor ”Moral Treatment and Occupation”-bevægelsen blev udgangspunkt for en ny tilgang til behandling af mennesker med psykisk sygdom. I starten af 1900-tallet blev faget for alvor grundlagt – en sygeplejerske ved navn Susan Tracy at bruge daglige aktiviteter i sit arbejde med psykisk syge mennesker, og i 1917 blev The National Society for the Promotion of Occupational Therapy grundlagt. Organisationen er i dag den amerikanske ergoterapeutforening. Læs mere om fagets historie.

Lovgrundlag

Evalueringer og undersøgelser

Vi foretager løbende evalueringer og undersøgelser, heriblandt dimittendundersøgelser, aftagerundersøgelser og studentertilfredshedsundersøgelser.

​Se evalueringer og undersøgelser for uddannelserne her:

Studentertilfredshedsundersøgelser

Dimittendernes vurderinger

Aftagernes vurderinger