Genveje


Forskning og udviklingForskning og udvikling

Forskning og udvikling er en nødvendig del af ergoterapifaget

Forskning er nødvendig for at kunne forstå de menneskelige konsekvenser af tabet af daglige aktiviteter - og for at kunne dokumentere, udvikle og effektvurdere ergoterapi. Samtidig bliver kravet om at vidensbasere og dokumentere sundhedsfaglige og socialfaglige ydelser stadig større.

Videns- og evidensbaseret uddannelse

Ergoterapeutuddannelsen er videns- og evidensbaseret, og der lægges stor vægt på at udvikle de studerendes videnskompetencer gennem hele uddannelsen.  

Kvalitet i den ergoterapeutiske praksis handler om at evidensbasere praksis og at registrere og dokumentere ergoterapeutiske ydelser. Evidensbaseret ergoterapi handler om at basere professionel praksis på den bedst foreliggende viden.

Undervisere der forsker

Mange undervisere deltager som en del af deres arbejde i udviklingsarbejde og forskning. De studerende kan i deres bachelorprojekter tage del i udviklingsprojekter i praksis, eller i forskningsprojekter.

Danske ergoterapeuter deltager i forskning både nationalt og internationalt. I Danmark tager mange ergoterapeuter en diplom- eller mastergrad og flere har på nuværende tidspunkt en ph.d.-grad. Der er endvidere en forening Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning, DSEF, der har til formål at støtte forskningsaktiviteter for ergoterapeuter. Forskningsresultater offentliggøres i afhandlinger, tidsskrifter, på databaser og i lærebøger.

Lærerudveksling

Undervisere på ergoterapeutuddannelsen deltager indimellem i lærerudveksling, hvor lærere fra forskellige steder i verden har mulighed for at udveksle viden og erfaringer fra deres arbejde med ergoterapi. 

Projekter

Ergoterapeutuddannelsen er involveret i en række projekter, der samles i forsknings- og udviklingsmiljøet 'Rehabilitering til hverdagen'. Det handler om at finde langtidsholdbare løsninger på aktivitetsproblemer i hverdagslivet. Dette kan foregå via tilpasning af daglige aktiviteter, anvendelse af velfærdsteknologi, nyt design af omgivelser og udvikling af den enkeltes aktivitetsidentitet og handlekompetence. 

Læs Metropols politik for anvendt forskning og udvikling

Links - Ergoterapeutisk Forskning og Udvikling