Genveje


Ergoterapeuter fortællerErgoterapeuter fortæller

Vi har mødt fire ergoterapeuter, der er gået i vidt forskellige retninger

Børn, neurologi, videreuddannelse og kommunale akuttilbud er de områder Jasper, Signe, Andreas og Søren har valgt at bruge deres titel som ergoterapeut på.

Søren arbejder i et botilbud og akuttilbud

- Som støtte-kontaktperson bruger jeg i særlig grad mine ergoterapeutiske kompetencer, idet jeg fungerer som bindeled mellem andre sundhedsprofessionelle, offentlige instanser og pårørende - på grund af vores helhedsorienterede tilgang. Læs hele interviewet med Søren.

Jasper arbejder i en specialbørnehave i København

- Jeg har altid haft en interessere for at arbejde med børn, og der er rift om pladserne i børneergoterapien, så det er jeg rigtig glad for. Jeg laver mest sansemotorisk og kognitiv træning med børnene. Det kan for eksempel være ved at spille eller tegne med børnene, hvor der er momenter i legen, jeg kan bruge til at hjælpe dem. Jeg blev ergoterapeut fordi, jeg har en interesse for sammenhængen mellem krop og psyke.

Signe arbejder på Rigshospitalet

- Jeg arbejder mest i neurologien med apopleksipatienter. Jeg synes neurologien er rigtig spændende, og jeg var også i praktik i neurologien. Mit arbejde består i at vurdere, hvordan patienterne gør forskellige hverdagsting. For eksempel har apopleksipatienter tit problemer med at synke, og så skal jeg vurdere hvor godt, de synker mad med forskellig konsistens. Jeg troede egentlig, jeg skulle arbejde i psykiatrien, men jeg fandt ret hurtigt ud af, at det ikke er så meget mig.

Andreas er på vej til USA for at læse videre

- Jeg skal læse en master i ergoterapi i Boston i USA. Det tager et år og nogle måneder, hvor jeg skal i praktik. Jeg har altid vidst, at jeg gerne ville læse videre, så jeg startede ret tidligt med at kigge på videreuddannelser. Mange af de teorier og redskaber, vi arbejder med, kommer fra USA, så derfor kiggede jeg derover. På grunduddannelsen i Danmark lærer vi lidt om mange ting, og nu vil jeg gerne specialisere mig. På sigt vil jeg gerne undervise, og så skal jeg jo have en videreuddannelse.