Genveje


Søren er ergoterapeutSøren er ergoterapeut


  • Navn: Søren Kilbæk Jeppesen
  • Alder: 39 år
  • Uddannelse: Ergoterapeut
  • Arbejdsplads: Socialpsykiatrisk Botilbud Toften
    og Akuttilbud Faaborg-Midtfyn 

Fortæl om din arbejdsplads

Botilbuddets målgruppe er voksne borgere med en sindslidelse, som gør deres hverdag så besværlig, at de har brug for social støtte og omsorg døgnet rundt. Det er mennesker med meget forskellige psykiske problematikker.

Jeg kan bedst lide at møde mennesker, hvor de er og sammen finde det, der giver dem livskvalitet!

Vi tager udgangspunkt i, at enhver har ret til at være og blive accepteret, som man er, og vi arbejder med Recovery-metoden – dvs. "det at komme sig".

Dertil kommer kommunens døgnbemandede akuttilbud, hvor alle i akut krise kan henvende sig.

Akuttilbuddet tilbyder støttende samtaler i telefonen eller i huset, rådgivning til dig eller dine pårørende, omsorg, mad, et bad og en seng at sove i. 

Hvad arbejder du med?

Som udgangspunkt arbejder jeg som støtte-kontaktperson for en eller flere af beboerne. Sammen arbejder vi med en handleplan for deres recovery. Denne form giver mig et overblik over beboernes ressourcer, begrænsninger, aktiviteter og mål. 

Vores mål og aktiviteter kan være alt fra udfordringer ved at stå op om morgenen til at arbejde med aktiviteter såsom at togtræne, som forbedrer deres livskvalitet. Det spænder meget vidt! Alt i alt arbejder vi med alle udfordringer, som gør beboernes hverdag besværlig.

Som støtte-kontaktperson bruger jeg i særlig grad mine ergoterapeutiske kompetencer.

I akuttilbuddet "screener" jeg borgerne i forhold til deres ressourcer og begrænsninger, så vi kan finde aktivitetsmuligheder for borgeren i akut krise. Og så sørger vi for at viderebringe vores observationer og dokumentation til rette instans, hvilket som oftest er et andet bosted eller en sagsbehandler.

Hvordan bruger du din uddannelse som ergoterapeut i dit arbejde?

Som støtte-kontaktperson bruger jeg i særlig grad mine ergoterapeutiske kompetencer, idet jeg fungerer som bindeled mellem andre sundhedsprofessionelle, offentlige instanser og pårørende - på grund af vores helhedsorienterede tilgang. 

På ergoterapeutuddannelsen har jeg fået stor indsigt i sundhed og sygdom, samt hvor meget det betyder at fylde sit liv med betydningsfulde aktiviteter. Dette gør, at jeg kan analysere og vurdere ressourcer og kompetencer hos beboerne og derigennem skabe motivation for udvikling - og i sidste ende recovery.

Hvad kan du bedst lide ved dit arbejde?

Jeg kan bedst lide at møde mennesker, hvor de er og sammen finde det, der giver dem livskvalitet!