Genveje


PraktikPraktik

Som studerende på ergoterapeutuddannelsen vil en del af din undervisning foregå ude i praksis. Vi kalder praktikperioderne for klinisk undervisning.

Du afprøver dine kompetencer

I den kliniske undervisning kvalificerer du dig til selvstændigt at arbejde med ergoterapi i den virkelige verden. Med udgangspunkt i klientforløb, og i samarbejde med ergoterapeuter og andre faggrupper, vil du udvikle og afprøve dine terapeutiske kompetencer inden for genoptræning, rehabilitering, sundhedsfremme og forebyggelse.

Du får vejledning og supervision, praktisk erfaring med undersøgelse og behandling og indblik i det tværfaglige samarbejde som en ergoterapeut indgår i.

Fokus på daglige aktiviteter

Ergoterapeuter har særligt fokus på aktivitet og deltagelse i hverdagslivet. Derfor vil den kliniske undervisning også være rettet mod træning i de daglige aktiviteter som klienten finder meningsfulde og mod indretning af understøttende omgivelser i borgerens hjem, på arbejdspladsen og i det øvrige nærmiljø. I den ergoterapeutiske intervention tages der altid hensyn til både fysiske, psykiske og sociale forhold.  

Godkendte kliniske undervisningssteder

De kliniske undervisningssteder er godkendt af ergoterapeutuddannelsen for at sikre kvaliteten af undervisningen. Undervisningen tilrettelægges af den kliniske underviser og uddannelsen for at sikre god sammenhæng mellem teori og praksis. Den kliniske undervisning foregår på en række kliniske undervisningssteder. Det kan være hospitaler, sundheds- og genoptræningscentre psykiatriske centre, børnebehandlingssteder og inden for arbejdsmiljø.

Indholdet i praktikken

 • Modul 1

  En dags studiebesøg

  Du skal ud og undersøge og indsamle oplysninger om de forskellige arbejdsopgaver og erhvervsfunktioner, som ergoterapeuter varetager inden for professionens mange arbejdsområder.

 • Modul 3

  To ugers klinisk undervisning 

  Formålet er, at du bliver i stand til at indgå i professionelle relationer og partnerskab med klienter/patienter/borgere samt anvende forskellige relevante undersøgelsesredskaber.

 • Modul 6

  Ni ugers klinisk undervisning

  Formålet er, at du bliver i stand til selvstændigt med støtte fra den kliniske underviser at udføre både undersøgelse og behandling af klienter/patienter/borgere. Den kliniske undervisning afsluttes med intern prøve på det kliniske undervisningssted.

 • Modul 9

  10 ugers klinisk undervisning

  Formålet er, at du bliver i stand til at vælge og anvende teorier og modeller i interventionen i forhold til klienten. Der arbejdes med generelle ergoterapeutiske interventionsmetoder samt specifikke behandlings- og genoptræningsmetoder. Den kliniske undervisning afsluttes med ekstern prøve på det kliniske undervisningssted.

Kontakt

Har du spørgsmål, der omhandler praktik (klinisk undervisning), skal du kontakte: