Genveje


PraktikPraktik

Som studerende på ergoterapeutuddannelsen vil en del af din undervisning foregå ude i praksis. Vi kalder praktikperioderne for klinisk undervisning.

Du afprøver dine kompetencer

I den kliniske undervisning kvalificerer du dig til selvstændigt at arbejde med ergoterapi i den virkelige verden. Med udgangspunkt i klientforløb, og i samarbejde med ergoterapeuter og andre faggrupper, vil du udvikle og afprøve dine terapeutiske kompetencer inden for genoptræning, rehabilitering, sundhedsfremme og forebyggelse.

I klinisk undervisning får du vejledning og supervision af din kliniske underviser, praktisk erfaring med ergoterapeutisk undersøgelse og behandling, samt indblik i det tværfaglige samarbejde som en ergoterapeut indgår i.

Fokus på daglige aktiviteter

Ergoterapeuter har særligt fokus på aktivitet og deltagelse i hverdagslivet, og den ergoterapeutiske intervention tager altid hensyn til både fysiske, psykiske og sociale forhold. Derfor vil den kliniske undervisning både være rettet mod træning i de daglige aktiviteter, som klienten finder meningsfulde, samt rettet mod indretning af understøttende omgivelser i borgerens hjem, på arbejdspladsen og i det øvrige nærmiljø.  

Godkendte kliniske undervisningssteder

De kliniske undervisningssteder er godkendt af ergoterapeutuddannelsen for at sikre kvaliteten af undervisningen. Undervisningen tilrettelægges af den kliniske underviser og uddannelsen for at sikre god sammenhæng mellem teori og praksis. Den kliniske undervisning foregår på en række kliniske undervisningssteder. Det kan være hospitaler, i kommunen, sundheds- og genoptræningscentre, psykiatriske centre, børnebehandlingssteder og inden for arbejdsmiljø.

Indholdet i praktikken

 • 1. semester

  En dags studiebesøg

  På studiebesøget får du indsigt i ergoterapeutiske arbejdsområder, og du får kendskab til forskellige grene af ergoterapeutisk arbejde. Du stifter bekendtskab med, hvordan ergoterapeuter anvender aktivitet som mål og middel.

 • 2. semester

  Fire ugers klinisk undervisning 

  I klinisk undervisning på 2. semester følger og deltager du i ergoterapeuters daglige mono- og tværfaglige arbejde i de første par dage. Derefter skal du selv have en til tre klienter i løbet af den kliniske undervisningsperiode. Formålet er, at du skal øve og træne interviewteknik, observationsmetoder samt ergoterapeutiske undersøgelsesmetoder ud fra de teorier og modeller, der anvendes i rehabiliteringen

 • 4. semester

  Otte ugers klinisk undervisning

  Formålet er, at du bliver i stand til selvstændigt med støtte fra den kliniske underviser at udføre både undersøgelse og behandling af klienter/patienter/borgere. Den kliniske undervisning afsluttes med intern prøve på det kliniske undervisningssted. 

 • 5 semester

  3 ugers klinisk undervisning

  På 5. semester foregår klinisk undervisning på blandt andet træningscentre, sundhedscentre eller hospitaler, hvor du arbejder med et mindre projekt inden for arbejdsmiljø på dit kliniske undervisningssted. I løbet af den perioden får du kendskab til organisationen og det tværprofessionelle samarbejde, samt til hvordan den ergoterapeutiske intervention indgår inden for arbejdsmiljø og arbejdsfastholdelse.

 • 6. semester

  Klinisk undervisning på 6. semester består af to perioder.

  3 ugers klinisk undervisning i starten af semesteret: 

  Klinisk undervisning først i semesteret retter sig mod innovation, dokumentation, ledelse og kvalitetsudvikling af ergoterapi inden for det social- og sundhedsfaglige område. Her skal du arbejde med kvalitetsudvikling som grundlag for at vurdere behov for udvikling af praksis og for at udøve evidensbaseret praksis.

  10 ugers klinisk undervisning i slutningen af semestret: 

  I slutningen af 6. semester skal du ud i din sidste kliniske undervisningsperiode. Forløbet er rettet mod ergoterapeutisk professionsudøvelse, hvor du arbejder med mere komplekse problemstillinger med fokus på ergoterapeutisk kompetencer og kerneydelser.

Kontakt

Har du spørgsmål, der omhandler praktik (klinisk undervisning), skal du kontakte: