Genveje


Mød en underviserMød en underviser

Sæt dig selv i spil! Det skal de studerende ifølge underviser Stinne Fraas være gode til på ergoterapeutuddannelsen

Når Stinne stiller sig op og underviser de studerende på ergoterapeutuddannelsen forventer hun, at de engagerer sig og deltager i undervisningen.

Underviser på ergoterapeutuddannelsen, Stinne Fraas - De studerende skal turde engagere sig og sætte sig selv i spil både fagligt og personligt. Det kan for eksempel være i rollespil, interviewøvelser eller i mødet med sindslidende patienter, siger Stinne.

Det nytter altså ikke noget at sidde og trykke sig i et hjørne, hvis man vil være ergoterapeut.

- Når jeg har en forelæsning bliver der også stillet spørgsmål til de studerende, eller de bliver sat til at arbejde sammen to og to med det, jeg lige har gennemgået. Det er ikke envejskommunikation, jeg kan ikke bare stå og lire noget af, det bliver alt for ligegyldigt, siger hun.

De studerende er med til at vælge materialerne

Ergoterapiteori, kommunikation og fysisk aktivitet i rehabilitering er nogle af de områder inden for ergoterapien, Stinne underviser og vejleder i. Hun er ikke en underviser der - som sådan - giver sine studerende lektier for, de skal selv være med til at vælge, hvad der er relevant at læse.

- De studerende skal selv søge og finde materiale og informationer ved siden af det, vi anbefaler. På den måde er det et selvstudie, og de skal også lære at stole på at det, de har fundet er godt nok, det kan godt tage lidt tid, siger Stinne.

Glad for det personlige kendskab

Stinne underviser og vejleder på flere forskellige moduler og glæder sig over, at få lov til at følge de studerende lige fra de starter til, de er færdiguddannede.

- Jeg er glad for at få muligheden for at få et personligt kendskab til de studerende. Jeg kan godt lide at undervise fordi, jeg skal bruge den jeg er. Den jeg er, har betydning for om de studerende lærer det, de skal. Der er meget refleksion, samspil og dialog mellem de studerende og underviserne, siger hun.

Billede af bogen kreativitet i ergoterapi

Undervisere skriver bøger

Bodil Winther Hansen har været redaktør og forfatter på Kreativitet i ergoterapi, og Hanne Skov har skrevet to kapitler i den
Billede af basisbog i ergoterapi
Christina Jessen-Winge, Line Riddersholm, Anette Enemark Larsen, Anne Hove, Hans Jørgen Bendixen, Inger Schrøder, Gitte Mathiasson og Anne-Le Morville har bidraget med kapitler i bogen Basisbog i ergoterapi