Genveje


Råd og udvalgRåd og udvalg

På Københavns Professionshøjskole er der en lang række råd og udvalg, som arbejder for at udvikle din uddannelse. Du kan også være med.

Du har flere muligheder for at engagere dig i det studenterpolitiske arbejde og på den måde få indflydelse på forholdene på uddannelsen.

Ergoterapeutstuderendes Råd

Ergoterapeutstuderendes råd består af to repræsentanter fra hvert semester, samt dem der har lyst og tid til at være en del af teamet.

Formålet er at at varetage de studerendes interesser på ergoterapeutuddannelsen i København og i diverse udvalg, at skabe dialog mellem de studerende og undervisere, rektor, timelærere m.fl. og at være kontaktled mellem de studerende og ergoterapeutuddannelsens styrende organ. Rådet er repræsenteret i Ergoterapeutuddannelsens uddannelsesudvalg og Studenterforum Metropol.

Studieråd 

På Københavns Professionshøjskole er der studieråd i tilknytning til alle grunduddannelser. Studierådene rådgiver studierektorerne for grunduddannelserne om blandt andet studieordninger, kvalitetsarbejde og studievejledning. I studierådene mødes uddannelsesleder, undervisere og studerende for at drøfte aktuelle faglige og pædagogiske spørgsmål om uddannelsen. På enkelte uddannelser deltager også repræsentanter for praktikstederne i studierådene. Læs mere om Studierådet her.

Uddannelsesudvalget

Ergoterapeutuddannelsen har et uddannelsesudvalg, som består af eksterne parter med viden om det specifikke arbejds- og uddannelsesområde samt medarbejder- og studenterrepræsentanter.

Brugerrådet Sigurdsgade

I brugerrådet på Campus Sigurdsgade mødes studerende og ansatte fra stedets otte uddannelser for at drøfte stedets studiefaciliteter og studiemiljø. Læs mere om Brugerrådet Sigurdsgade

Studenterforum 

Studenterforum varetager de studerendes interesser på tværs af uddannelserne på KP. Læs mere om Studenterforum Metropol