Genveje


Uddannelsens opbygningUddannelsens opbygning

Det tager 3 ½ år at blive ergoterapeut, og du bliver professionsbachelor.

I løbet af studiet får du både undervisning på uddannelsesstedet, og du kommer igennem flere praktikophold, hvor du kvalificerer dig til selvstændigt at arbejde med ergoterapi i den virkelige verden. 

Hele uddannelsen består af 7 semestre. Fag som ergoterapi, anatomi og fysiologi, kommunikation og mange flere bliver en del af din hverdag. Og du har også mulighed for at vælge de valgfag, der interesserer dig. Læs mere om de enkelte fag

​Se studieordningen for ergoterapeutuddannelsen

Eksamener

Der er en prøve i slutningen af hvert semester. Den består af en intern eller ekstern prøve, der er afgørende for, om du består semestret. Prøverne bedømmes ud fra 7-trins-skalaen.


Læs mere om fordelingen af de forskellige studieaktiviteter på ergoterapeutuddannelsen.