Genveje


Uddannelsens opbygningUddannelsens opbygning

Det tager 3 ½ år at blive ergoterapeut, og du bliver professionsbachelor.

I løbet af studiet får du både undervisning på uddannelsesstedet, og du kommer igennem flere praktikophold, hvor du kvalificerer dig til selvstændigt at arbejde med ergoterapi i den virkelige verden. 

Hele uddannelsen består af 7 semestre. Fag som ergoterapi, anatomi og fysiologi, kommunikation, psykologi og mange flere bliver en del af din hverdag. Men også at træne og øve færdigheder inden for psykisk og fysisk undersøgelse af mennesket, samt færdigheder i ergoterapeutiske behandlingsmetoder er en stor del af uddannelsen. Du har også mulighed for at vælge valgfrie elementer i løbet af uddannelsen. Læs mere om de enkelte fag

​Se studieordningen for ergoterapeutuddannelsen

Eksamener

Hvert semester afsluttes med en intern eller ekstern prøve. Prøven er afgørende for, om du består semestret. Prøverne bedømmes ud fra 7-trins-skalaen.

Læs mere om fordelingen af de forskellige studieaktiviteter på ergoterapeutuddannelsen.