Genveje


FagFag

Du får undervisning i det sundhedsvidenskabelige fag ergoterapi under hele uddannelsen. Derudover får du en række fag fra flere forskellige fagområder:

Sundhedsvidenskab

Sygdomslære, social- og arbejdsmedicin, videnskabsteori og videnskabelig metode. 

Naturvidenskab

Anatomi, fysiologi, videnskabsteori og videnskabelig metode. 

Humanistisk videnskab

Pædagogik, psykologi, etik, videnskabsteori og videnskabelig metode. 

Samfundsvidenskab

Sociologi, social- og sundhedspolitik og lovgivning, videnskabsteori og videnskabelig metode.

Valgfag

På 4., 5. og 7. semester kan du selv påvirke din uddannelse ved at vælge et eller flere valgfrie elementer eller tværfaglige forløb.

Studieordning

Læs studieordningen for uddannelsen