Genveje


Økonomi under uddannelsenØkonomi under uddannelsen

SU og lån

Går du på én af Københavns Professionshøjskoles uddannelser, har du mulighed for at søge om SU og SU-lån.

Du kan søge SU og finde de aktuelle satser på www.su.dk. Du skal bruge NemID for at søge. Har du brug for yderligere hjælp, er du velkommen til at kontakte KPs SU-vejledning.

Hvis du har funktionsnedsættelser, der medfører, at du ikke forventes at kunne gennemføre uddannelsen på samme vilkår som andre studerende er der også mulighed for at få SPS - Specialpædagogisk Støtte.

CopyDan

Hvis du ønsker adgang til scannet og kopieret undervisningsmateriale, skal du betale 1.500 kr. i CopyDan-afgift. Beløbet dækker hele din studietid. Beløbet kan også betales i rater á 500 kr.

Andre udgifter

I løbet af uddannelsen vil du have udgifter til bøger og andet undervisningsmateriale. På 4. semester indgår der ligeledes udgifter til et af følgende kurser:

  • Assessment of Motor and Process Skills (AMPS), som er et ergoterapeutisk observationsbaseret undersøgelse. AMPS anvendes inden for neurorehabilitering, medicinske og ortopædiske specialer, psykiatri, kommunal genoptræning, erhversrettet rehabilitering samt børneområdet.
  • McGill Ingestive Skills Assesment (MISA2DK), som er et ergoterapeutisk observationsbaseret undersøgelsesredskab, der anvendes til at vurdere klientens evne til sikker, effektiv og selvstændig indtagelse af mad og drikke under et naturligt måltid.