Genveje


UndervisningsformerUndervisningsformer

Læs mere om fordelingen af de forskellige studieaktiviteter på ergoterapeutuddannelsen.

På ergoterapeutuddannelsen får du undervisning på forskellige måder:

  • klasseundervisning
  • forelæsninger
  • vejledning
  • simulationsundervisning
  • aktivitetsfag
  • klinisk undervisning / praktik
  • PBL-grupper, studiegrupper, projektgrupper og klynger

Problembaseret læring

En ergoterapeut skal kunne arbejde selvstændigt og fagligt kompetent samt være i stand til at opsøge og anvende ny viden igennem hele sit professionelle liv. Der er en samfundsmæssig forventning om, at en velfærdsprofession kan underbygge sit arbejde med den nyeste evidens og viden. Derfor har ergoterapeutuddannelsen i København siden 1995 tilrettelagt uddannelsen ud fra en problembaseret læringstilgang (PBL).

PBL er en pædagogisk metode, hvor læringen finder sted i grupper. De studerende tager udgangspunkt i et problem fra virkelighedens verden. De studerende undersøger og udforsker det aktuelle vidensfelt og opnår den viden og de færdigheder, der er nødvendige for at løse problemet.

Selvstændighed, samarbejdsevne og ansvarlighed

Med en problembaseret læringstilgang ønsker vi at skabe et uddannelsesmiljø, der vil fremme din selvstændighed, samarbejdsevne og ansvarlighed. Du får igennem PBL-arbejdet værktøjer til at søge den viden og løse de problemer, ergoterapeuter er stillet overfor i praksis. Det betyder, at du bliver godt rustet til at arbejde indenfor sundhedsvæsenet.

Vi ønsker at fokusere på de studerendes læring og har derfor valgt en studieform, der lægger vægt på, at de studerende får en aktiv rolle i forhold til egen læring. Vi forventer derfor, at du er parat til og indstillet på at udvikle dig, at studere og udveksle viden i grupper.
Undervisningen veksler mellem gruppevejledning, individuel vejledning samt forelæsninger og færdighedsøvelser, hvor du øver dig i at komme tæt på andre, både mentalt og fysisk.  

Hvis du vil vide mere om PBL

Problem-Baseret Læring  (pdf)

Problem-Based Learning 
Maastricht University, Holland