Genveje


Studieaktiviteter på uddannelsenStudieaktiviteter på uddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen er en fuldtidsbeskæftigelse med mange forskellige studieaktiviteter. Aktiviteterne varierer alt efter, hvilke fag og temaer, der undervises i.

De varierende studieaktiviteter betyder, at du ud over klasseundervisning og forelæsninger også skal deltage i klyngeundervisning, fremlæggelser og gruppearbejde. På de skemafri studiedage skal du forberede dig til undervisningen eller skrive opgave.

For at vise, hvordan et studium består af mange forskellige slags studieaktiviteter, bruger vi en lagkagemodel. Det er en model, som bliver anvendtt af alle landets professionshøjskoler. Modellens lagkagediagram viser, hvor meget fire forskellige typer af studieaktivitet fylder i løbet af uddannelsen.

I denne model kan du se, hvordan uddannelsen er sammensat som helhed:

Læs mere om studieaktivitetsmodellen.