Genveje


Forskning og udviklingForskning og udvikling

Fysioterapeutuddannelsen i København ser det som en udvikling af uddannelsen at samarbejde med praksis

Vi arbejder hen imod at få etableret kombinationsstillinger i samarbejde med praksisfeltet i Region Hovedstaden. Aktuelt har fysioterapeutuddannelsen en aftale med fysio- og ergoterapiafdelingen på Gentofte hospital.

​Læs mere om forskningsmiljøet Smerte og funktionsevne.

Fysioterapeutuddannelsen arbejder på, i samarbejde med ergoterapeutuddannelsen, at få etableret et netværk i Regionen og Københavns Kommune vedrørende forskning og udvikling i fysio- og ergoterapeutisk praksis, således at der opstår en vidensbank.

Fysioterapeutuddannelsen arbejder desuden på at få etableret et Testlaboratorium på uddannelsen, der dels kan benyttes i uddannelsessammenhæng, men også i forbindelse med eksempelvis bachelorprojekter og deres eventuelle tilknytning til praksis.

Der er mulighed for i fysioterapeutisk forskning at inddrage forskellige vidensområder, menneskesyn og videnskabelige tilgange. Desuden er den fysioterapeutiske profession en udviklingsorienteret profession, der har fokus på menneskets ressourcer og udfordringer i forhold til fysisk aktivitet og bevægelse, og at praksis kræver en blanding af teoretisk viden, mere metode- og håndværksbaserede teknikker og evnen til at arbejde problemorienteret og innovativt. Dette giver rig mulighed for at arbejde med udvikling og forskning, da et fag, der bygger på så forskellige tilgange, som fysioterapi gør, er i evig udvikling og kræver et kontinuerligt fokus på, hvordan vi kan lave god praksis og udvikle de mest effektive, spændende og målrettede løsninger på udfordringer. Dette vil fysioterapeutuddannelsen gerne medvirke til.

Professionsbachelorprojektet

Fysioterapeutuddannelsen Metropol er i samarbejde med udviklings- og forskningsfysioterapeuter, fysioterapeutiske forskere og andre praksissteder i Region Hovedstanden en idé- og inspirationsbank for studerende på uddannelsen. Projektidéerne anvendes som inspiration til bachelorprojekter. Fysioterapeuter fra praksis inspirerer til idéer. Projektidéerne har forskellig karakter. Nogle projekter har ikke en endelig problemstilling eller et endeligt undersøgelsesdesign, og de studerende har mulighed for selv at være med til at videreudvikle på idéen sammen med deres vejleder fra uddannelsen. Der tilknyttes altid en kontaktperson fra praksis. Projektidéer fremlægges så tidligt i studieforløbet, at de studerende har mulighed for at vælge.

Sundhedsklinik

Fysioterapeutuddannelsen er involveret i projekt Sundhedsklinik Metropol i samarbejde med Center for Urban Sundhed i Metropol. Projekt Sundhedsklinik Metropol er netop blevet afrapporteret.

Fag og forskning

Besøg Danske Fysioterapeuters hjemmeside om fag og forskning.