Genveje


Klinik (praktik)Klinik (praktik)

Som studerende på fysioterapeutuddannelsen vil en del af din undervisning foregå ude i praksis. Vi kalder praktikperioderne for klinisk undervisning.

I den kliniske undervisning får du:

 • vejledning og supervision
 • praktisk erfaring med undersøgelse og behandling
 • indblik i det tværfaglige samarbejde som en fysioterapeut indgår i

Du kvalificerer dig til at arbejde med fysioterapi i den virkelige verden

Med udgangspunkt i autentiske fysioterapi-situationer og patientforløb, og i samarbejde med fysioterapeuter og andre sundhedsprofessionelle, vil du udvikle dine kompetencer inden for behandling, rehabilitering, sundhedsfremme og forebyggelse. Du kvalificerer dig på den måde til selvstændigt at arbejde med fysioterapi i den virkelige verden. Undervisningen tilrettelægges af den kliniske underviser og uddannelsen for at sikre god sammenhæng mellem teori og praksis. 

Da fysioterapeuter særligt har fokus på krop og bevægelse, vil den kliniske undervisning særligt handle om, hvordan man får styrket og genoprettet kroppens funktion og bevægelsesfrihed under og efter et sygdomsforløb, en skade, efter en funktionsnedsættelse, eller bare generel bedre almen tilstand.

Godkendte kliniske undervisningssteder

Den kliniske undervisning foregår på en række kliniske undervisningssteder, som er godkendt af fysioterapeutuddannelsen. Det kan være hospitaler, sundheds- og genoptræningscentre, klinikker, psykiatriske centre og børnebehandlingssteder. Det kan fx være specialinstitutioner, hospitaler, træningscentre, sundhedscentre, psykiatriske centre, privatklinikker og privathospitaler. 

Hvornår ligger den kliniske undervisning?

 • 1. semester

  På 1. Semester er der observationspraktik på fire dage, hvor du får indblik i fysioterapi som fag og profession

 • 2. semester

  På 2. semester er der klinisk undervisning i to uger, hvor du skal have patienter for første gang - alene eller sammen to og to. Fokus er blandt andet på berøring, kommunikation og vævspåvirkning.

 • 4. semester

  På 4. semester er der klinisk undervisning i 8 uger. Temaet er Fysioterapeutisk klinisk ræsonnering og beslutningstagen i undersøgelse, behandling, genoptræning og rehabilitering.

 • 5. semester

  På 5. semester er der klinisk undervisning i 6 uger. Temaet er Fysioterapeutisk klinisk ræsonnering og beslutningstagen i behandling, genoptræning og rehabilitering.

 • 6. semester

  På 6. semester er der klinisk undervisning i 11 uger. Temaet er: Avanceret fysioterapeutisk ræsonnering og beslutningstagen i fysioterapeutiske interventioner.

Kontakt

Har du spørgsmål, der omhandler praktik (klinisk undervisning), kontakt:

Uddannelseskoordinator
Louisa Wilquin 
slow@phmetropol.dk