Genveje


Eksamen og bedømmelseEksamen og bedømmelse

Få et overblik over prøverne på uddannelsen.

Prøver bedømmes efter 7-trins-skalaen eller ud fra vurderingen "bestået"/ "ikke bestået"

 

Prøveform

Prøveform

Prøveform

Prøveform

Antal ECTS/

vægtning

1. semester

 

 

 

 

 

Prøve i alle fagområder

Teoretisk

Intern

Mundtlig

Individuel

30 ECTS

2. semester

 

 

 

 

 

Delprøve a: Anatomi

 

Teoretisk

Intern

Skriftlig

Individuel

8 ECTS

Delprøve b: Fysioterapi

Teoretisk/
praktisk

Intern

Mundtlig

Individuel

22 ECTS

3. semester

 

 

 

 

 

Delprøve a: Human fysiologi og Ernæringslære

 

Teoretisk

Intern

Mundtlig

Individuel

12 ECTS

Delprøve b: Fysioterapi

 

Teoretisk/
praktisk

Intern

Mundtlig

Individuel

18 ECTS

4. semester

 

 

 

 

 

Delprøve a: Fysioterapi, Patologi og Farmakologi

Teoretisk

Ekstern

Skriftlig

Individuel

20 ECTS

Delprøve b: Klinisk prøve

Teoretisk/klinisk

Intern

Mundtlig

Individuel

10 ECTS

5. semester

 

 

 

 

 

Prøve 1: Fysioterapi

Teoretisk

Intern

Mundtlig

Individuel

20 ECTS

Prøve 2: Tværprofessionel prøve

Teoretisk

Intern

Mundtlig

Gruppe

10 ECTS

6. semester

 

 

 

 

 

Prøve 1: Klinisk prøve

Teoretisk/klinisk

Ekstern

Mundtlig

Individuel

16 ECTS

Prøve 2: Fysioterapi

Teoretisk

Ekstern

Skriftlig

Individuel

14 ECTS

7. semester

 

 

 

 

 

Prøve: Fysioterapi

 

Teoretisk

Ekstern

Mundtlig/
skriftlig

Individuel

30 ECTS

Søg ind på uddannelsen

På optagelsessiden kan du se, hvordan du søger ind på fysioterapeutuddannelsen

Hvor finder jeg paragrafferne?

Vi har samlet de vigtigste love og bekendtgørelser som berører alle Metropols uddannelser.