Genveje


Uddannelsens opbygningUddannelsens opbygning

Fysioterapeutuddannelsen tager 3 1/2 år og består af 7 semestre. Du bliver professionsbachelor.

Semestre

 • 1. semester

  Tema 1: Fysioterapi, profession, videnskab og læring

  Tema 2: Grundlæggende fysioterapeutisk undersøgelse og ræsonnering

 • 2. semester

  Tema 3: Fysioterapeutisk intervention med fokus på bevægelsesanalyse og tilpasning af fysisk aktivitet

  Tema 4: Grundlæggende fysioterapeutisk undersøgelse, ræsonnering og diagnosticering

 • 3. semester

  Tema 5: Fysioterapeutisk undersøgelse og klinisk ræsonnering, diagnosticering, behandling og genoptræning

  Tema 6: Fysioterapi i sundhedsfremme og forebyggelse

 • 4. semester

  Tema 7: Fysioterapeutisk klinisk ræsonnering og beslutningstagen i behandling, genoptræning og rehabilitering

 • 5. semester

  Tema 8: Fysioterapi i sundhedsfremme og forebyggelse

  Tema 9: Fysioterapeutisk klinisk ræsonnering og beslutningstagen i behandling, genoptræning og rehabilitering

  På semestret indgår et tværprofessionelt forløb.

 • 6. semester

  Tema 10: Avanceret fysioterapeutisk ræsonnering og beslutningstagen i fysioterapeutiske interventioner

 • 7. semester

  Tema 11: Selvstændig og kritisk professionsudøvelse og udvikling

  Temaet består af et valgfrit element og et bachelorprojekt

Moduler

I den tidligere studieordning var fysioterapeutuddannelsen opbygget i moduler. Her kan du få et overblik.

Læs mere i studieordningerne.