Genveje


UdlandsopholdUdlandsophold

Et udlandsophold kan være med til at give et nyt perspektiv på fysioterapeutprofessionen.

Som studerende på Fysioterapeutuddannelsen er der mulighed for at gennemføre en mindre del af uddannelsen i udlandet.

Udlandsophold ligger i den sidste del af uddannelsen og varer 6 – 8 uger.
Uddannelsen har formelle samarbejdsaftaler i Skandinavien, Spanien, Hong Kong, Canada, New Jersey og Portugal. 
Udlandsophold ud over formelle samarbejdsaftaler er mulig. 
Ansøgning og ophold om udlandsophold forudsætter, at du som studerende selv yder en stor indsats.

Fysioterapeutuddannelsen modtager også internationale studerende. Derfor er der mulighed for at møde medstuderende fra andre lande på studiet, i klinisk undervisning eller ved at blive ”buddy” for en international studerende.

​For mere information er du er velkommen til at kontakte international koordinator på Fysioterapeutuddannelsen.

Søg ind på uddannelsen

På optagelsessiden kan du se, hvordan du søger ind på fysioterapeutuddannelsen