Genveje


Job og karriereJob og karriere

En uddannelse som jordemoder åbner mange spændende muligheder.

Jordemødre på fødestederne

Som uddannet jordemoder kan du blandt andet få ansættelse på sygehusenes føde- svangre- og barselsafdelinger. Her har du jordemoderkonsultationer og tilser indlagte gravide. Du varetager fødsler enten selvstændigt eller, hvis der opstår komplikationer undervejs, i samarbejde med en læge. Jordemødre tager også ud til hjemmefødsler og i nogle regioner er der forskellige hjemmefødselsordninger, man som jordemoder kan blive ansat i. På Danmarkskortet over fødesteder kan du se, hvor du kan komme til at arbejde henne.

Jordemødre i utraditionelle jobs

I de senere år har jordemødre i stigende grad fået ansættelse i andre funktioner end de traditionelle jordemoderjobs. Det kan fx være i kommunerne som forebyggende medarbejdere eller på fertilitetsklinikker. Jordemoderforeningen har udgivet en folder om jordemødre i utraditionelle jobs. Det er også blevet mere almindeligt at nedsætte sig som privatpraktiserende jordemoder, hvor du fx tilbyder graviditetskonsultationer, akupunktur, fødselshjælp og fødselsforberedelse, som et supplement til det etablerede system.

88% af de nyuddannede jordmødre fra Metropol er i arbejde. 98% er i arbejde efter 10 år.
Kilde: Uddannelseszoom/ Uddannelses- og Forskningsministeriet (2011-2013)

Efter- og videreuddannelse

Mange jordemødre videreuddanner sig og tager diplom, master eller kandidatuddannelser. En del af dem arbejder med undervisning, udvikling og forskning. Der findes efterhånden også en del jordemødre med en ph.d. grad.