Genveje


VidereuddannelseVidereuddannelse

Men en professionsbachelor i jordemoderkundskab har du gode muligheder for efter- og videreuddannelse

Efter nogle års klinisk erfaring er der en del jordemødre der vælger at bygge ovenpå deres uddannelse. Det kan dels være i form af kortere kurser i fx akupunktur eller obstetrisk ultralyds scanning. Men det kan også være længerevarende uddannelser som fx diplom-, master- eller kandidatuddannelser.

Kurser

Mulighederne for kurser er mange. Udbyderne kan fx være professionshøjskoler rundt om i landet, og Metropol udbyder også efter- og videreuddannelse for blandt andet jordemødre: 

Der kan også være muligheder for at følge enkeltstående fag på universiteterne eller kurser, der udbydes af private, fx inden for akupunktur

Videreuddannelser

Som jordemoder kan du tage diplom-, master- og kandidatuddannelser af forskellige slags. I nogle tilfælde vil det være nødvendigt at tage supplerende fag, inden du kan begynde på en egentlig kandidatgrad. En række jordemødre har taget sundhedsfaglige kandidatgrader:

Andre vælger sociologisk, psykologiske eller pædagogiske videreuddannelser.

Velfærdsfaglige Efter- og Videreuddannelser

Kontakt

Margrethe Nielsen
marn@phmetropol.dk
Tlf : 2429 6315