Genveje


Løn og faglig organiseringLøn og faglig organisering

Jordemødrenes fagforening hedder Jordemoderforeningen, og formanden for foreningen hedder Lillian Bondo. Foreningen har eksisteret siden 1902, og hed i mange år Den Almindelige Danske Jordemoderforening.

Som studerende har du også mulighed for at blive medlem, og foreningen afholder forskellige arrangementer, som du som  studerende kan deltage i.

Hvad tjener en jordemoder?

Lønnen er afhængig af, hvor i landet arbejdspladsen ligger, jordemoderens anciennitet, omfanget af vagter der giver ulempetillæg og hvilke løntillæg, der lokalt aftales. 

En nyuddannet jordemoder, der er ansat i Københavnsområdet, har en grundløn på 25.078 kr. Hertil kommer ulempeydelser for skiftende vagter – typisk mellem 2.000 og 4.000 kr. alt efter omfanget af vagter og graden af afspadsering. Endvidere aftales der også lokale løntillæg for særlige kvalifikationer eller funktioner.

Jordemoderforeningens hjemmeside har du også mulighed for at se løntabeller og mange andre oplysninger af interesse for jordemødre.