Genveje


PraktikPraktik

Det tager 3½ år at blive jordemoder. Halvdelen af tiden foregår i klinikken.

På jordemoderuddannelsen kalder vi praktikken for klinisk undervisning. Størstedelen af den kliniske undervisning foregår naturligvis på fødeafdelingerne og i jordemoderkonsultationen, men du vil også komme i praktik på andre typer af afdelinger, fx barselsafdelinger og neonatalafdelinger.

Praktik

Den kliniske undervisning er altid en til en

På uddannelsesstederne er der ansat en klinisk uddannelsesansvarlig jordemoder. Hun står for tilrettelæggelsen af den kliniske undervisning og har ansvaret for, at det er muligt for dig at nå dit læringsudbytte. Hun introducerer dig til sygehuset og afdelingerne, hun afholder interne prøver og deltager i studiesamtaler med dig og din kontaktjordemoder (vejleder). Som jordemoderstuderende er du altid tilknyttet en eller flere kontaktjordemødre, som du følger i vagter på fødeafdelingen og i jordemoderkonsultationen. Det betyder, at den kliniske undervisning altid er en til en.

30 timer om ugen

Du har både dag-, aften- og nattevagter og eventuelt døgnvagter, hvilket dog afhænger af det enkelte kliniksted - i gennemsnit fire vagter pr. uge svarende til ca. 30 timer. Du har også en ugentlig studiedag, som enten anvendes til undervisning i klinikken eller til selvstudium - fx i forbindelse med udfyldelse af refleksionsark. I de perioder, hvor du har klinisk undervisning på fødeafdelingerne, har du som regel en ugentlig konsultationsdag sammen med din kontaktjordemoder.

​Den kliniske undervisning finder sted på 2.semester, 4. semester, 6. semester og dele af 7. semester.

Læs mere om semestrenes temaer under "Uddannelsens opbygning"

Praktiksteder der er tilknyttet jordemoderuddannelsen, Metropol:

Kontakt

Har du spørgsmål, der omhandler praktik (klinisk undervisning), skal du kontakte: