Genveje


Råd og udvalgRåd og udvalg

Du har mange muligheder for at få indflydelse på jordemoderuddannelsen og på Metropol.

Studierådet

På jordemoderuddannelsen ønsker vi et åbent samarbejde imellem studerende og undervisere på skolen såvel som i klinikken. Derfor er det nedsat et "studieråd". Det består af 2 jordemoderstuderende fra De Jordemoderstuderendes Råd, en underviserrepræsentant fra skolen, uddannelseslederen, en repræsentant for de klinisk uddannelsesansvarlige jordemødre samt studieledersekretæren. 

Sammensætningen af Studierådet sikrer, at der kan diskuteres problematikker fra såvel skolen som klinikken, og selvom rådet ikke er beslutningsdygtigt, er der tradition for, at der lyttes med gensidig respekt og at problematikker søges løst ved konsensus. Alle i gruppen kan byde ind med punkter til dagsorden og referaterne er tilgængelige for alle. Læs mere om Studierådet.

De Jordemoderstuderendes Råd (JSR)

På jordemoderuddannelsen har vi et aktivt råd bestående af ca 2 studerende fra hvert hold. Man mødes løbende og drøfter studenterpolitiske emner, evalueringer, sociale arrangementer og byder ind med punkter til Studieråd og Brugerråd. Derudover deltager medlemmer i forskellige råd og udvalg på tværs af Metropol. JSR arrangerer blandt andet en årlig faglig dag for alle Jordemoderstuderende og deltager også i dele af introturen for de nystartede jordemoderstuderende.

Uddannelsesudvalget

Metropol har seksten uddannelsesudvalg, der knytter sig til Metropols grunduddannelser  og efter- og videreuddannelser. Uddannelsesudvalgene består af eksterne parter med viden om det specifikke arbejds- og uddannelsesområde samt medarbejder- og studenterrepræsentanter. Læs mere om uddannelsesudvalget.

Studenterforum Metropol

Studenterforum Metropol varetager de studerendes interesser på tværs af uddannelserne på Metropol. Læs mere om Studenterforum Metropol