Genveje


StudierådetStudierådet

Studierådet rådgiver institutchef og uddannelsesleder om forhold, der har betydning for uddannelsen og de studerendes hverdag.

Formålet med Studierådet på jordemoderuddannelsen er at sikre og tydeliggøre de studerendes indflydelse på deres egen uddannelse, sådan at den faglige kvalitet kan fastholdes og udvikles - og uddannelsens særlige identitet og kultur kan sikres. Studierådet er med til både at tiltrække og fastholde de studerende.

Arbejdsområde

Studierådets arbejdsområde består af rådgivning i forhold til blandt andet

 • Landsdækkende studieordninger
 • Uddannelses- og undervisningsplanlægning og -evaluering
 • Det lokale studiemiljø
 • Studenteraktiviteter
 • Frafald og rekruttering
 • Udviklingsarbejde

Medlemmer

Medlemmerne i studierådet er (oktober 2018):

 • Uddannelsesleder Bodil Kirstine Møller (formand for studierådet)
 • Underviser/studiekoordinator Marianne Axelsen
 • Klinisk uddannelsesansvarlig Mette Dehn
 • Jordemoderstuderende Ditte Marie Bæk-Lewkovitch
 • Jordemoderstuderende Sarah Tulinius Ulstrand
 • Jordemoderstuderende Siri-Marie Remvig
 • Uddannelsessekretær Charlotte Sandau (referent)

Forretningsorden