Genveje


UddannelsenUddannelsen

Jordemoderuddannelsen er en uddannelse med et højt fagligt niveau, som er målrettet arbejdet med graviditet, fødsel og barsel.

Uddannelsen varer 3½ år, og efter endt uddannelse kan du kalde dig for professionsbachelor i jordemoderkundskab. 

Et stort ansvar

Som nyuddannet jordemoder skal du allerede fra første arbejdsdag være i stand til at stå alene med ansvaret på en fødestue. At du kan leve op til dette ansvar, sikrer vi gennem uddannelsen ved dels at have et højt niveau i den teoretiske undervisning og dels ved, at en stor del af uddannelsen foregår ude i det virkelige liv, på fødegange og andre afdelinger, hvor du får mulighed for at udvikle dine kliniske færdigheder i tæt samarbejde med jordemødre og andre sundhedsprofessionelle. 

Baby
Foto: Anne Trap-Lind

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen er opbygget af en lang række fag, der tilsammen sikrer, at du som nyuddannet jordemoder har den viden og de kompetencer der skal til for selvstændigt at kunne varetage den normale graviditet, fødsel og barselsperiode, som er jordemoderens kerneydelse.

Læs mere om fordelingen af de forskellige studieaktiviteter på jordemoderuddannelsen.