Genveje


10 gode argumenter10 gode argumenter

Du skal vælge uddannelsen fordi...

1. Du har hang til mirakler.

Fødslen af et barn er det lykkeligste øjeblik i mange menneskers liv og samtidig begyndelsen på en ny livshistorie. Som jordemoder får du lov til at være en del af dette hverdagens mirakel, og opleve den fantastiske følelse det er, når du tager imod det lille barn.

2. Du vil have indsigt og udvide din horisont.

Som jordemoder møder du alle slags mennesker, som har det til fælles at de skal have et barn. Du opdager, at et godt og tilfredsstillende liv kan leves på mange måder. Det giver dig mulighed for et mere rummeligt menneskesyn - samt for at se dit eget liv i nye perspektiver.

3. Du har lyst til selvudvikling.

Som jordemoderstuderende kommer du i praktikken meget tæt på andre mennesker, og du kommer til at stå i situationer, der kræver dit følelsesmæssige engagement og ansvar. Det rummer gode muligheder for, at du lærer nye sider af dig selv at kende, og for at du får udviklet dine evner for empati, støtte og omsorg, som er grundlæggende i jordemoderfaget.

4. Du vil tage ansvar for dig selv og andre mennesker.

Som jordemoder står du sommetider med livet i hænderne – det er et stort ansvar. Undervejs i uddannelsens praktikforløb vil du dagligt blive udfordret såvel fagligt som personligt, hvilket rummer et stort læringspotentiale. Du skal have mod på at tage disse udfordringer op og på den måde tage ansvar for dig selv og din uddannelse.

5. Du vil lære ved at gøre.

Jordemoderuddannelsen er den uddannelse der har mest praktik i forhold til uddannelsens længde. Sådan er det, fordi vi lægger stor vægt på udviklingen af de kliniske færdigheder. Derudover udvikles forudsætningerne for at blive en god jordemoder, som fx empatiske og kommunikative evner, omsorgsfuldhed og psykologisk og pædagogiske indsigt, bedst i den praktiske udøvelse af faget.

6. Du har mod på et studie der kræver engagement og hårdt arbejde

På jordemoderuddannelsen har vi en omfattende mængde teoretiske stof der skal læres. Derfor er der mange skemalagte timer, med dygtige og engagerede undervisere, samt masser af spændende og aktuelt litteratur.

7. Du har lyst til et udfordrende, afvekslende og givende arbejdsliv

Ikke to dage er ens, hverken under uddannelsen, eller når du er færdig som jordemoder. Som jordemoder har du mulighed for forskellige typer af jobs, og da den danske jordemoderuddannelse er meget anerkendt internationalt, har du også mulighed for at rejse ud i verden og bruge din uddannelse.

8. Du vil gøre en forskel

Du er den centrale fagperson igennem graviditet, fødsel og barsel. Du vil støtte kvinden og familien igennem hele processen, hjælpe dem med at finde egne ressourcer og på den måde medvirke til at styrke familierne, til gavn for den enkelte familie og til gavn for hele samfundet

9. Du vil have mulighed for at bygge ovenpå

De fleste jordemødre arbejder med graviditet, fødsel og barsel, men som jordemoder har du også mulighed for at udvide dine karrieremuligheder ved videreuddannelse. Du kan tage korte kurser i fx kliniske vejledning eller obstetriks ultralydsscanning, eller du kan tage egentlige uddannelser af kortere eller længere varighed.

10. Du gerne vil være en del af et fællesskab med en stærk faglig identitet

Jordemoderfaget er en lille profession med et tæt fællesskab. Alle danske jordemødre er uddannet fra en af de tre jordemoderskoler, og det betyder, at jordemødre ofte kender hinanden på kryds og tværs. Det er altid hyggeligt at komme til konferencer og medlemsmøder og gense gamle studiekammerater og kollegaer