Genveje


Eksamen og bedømmelseEksamen og bedømmelse

Efter hvert semester i uddannelsen bedømmes dit læringsudbytte ved en prøve

Hvert semester i uddannelsen afsluttes med en eller flere prøver, hvor læringsudbyttet for semestret bedømmes. 

På alle semestre kan der være særlige forudsætninger, der skal være opfyldt, for at man kan gå til prøve. Det kan fx dreje sig om deltagelse i undervisningen, aflevering af projekter og portfolio eller godkendte forudsætningskrav. 

Der er teoretiske prøver, som finder sted på skolen og kliniske prøver, der foregår på dit kliniksted. Prøverne bedømmes efter 7-trins skalaen. Prøver og prøveformer er nærmere beskrevet i studieordningen 2016

dukke