Genveje


Mød en underviserMød en underviser

Dygtige, engagerede og velkvalificerede undervisere kendetegner jordemoderuddannelsen

Der er 12 undervisere fastansat ved jordemoderuddannelsen. De er alle uddannet jordemødre med klinisk erfaring. Derudover har alle en master- eller kandidatgrad inden for forskellige specialer. Underviserne varetager undervisningen i fx jordemoderkundskab, pædagogik, sociologi, sundhedsantropologi, videnskabsteori og forskningsmetodologi. Derudover vejleder de ved projektskrivning og har en lang række pædagogiske administrative opgaver.


Foto: Anne Trap-Lind

På jordemoderuddannelsen kommer du også til at møde en lang række eksterne undervisere som er eksperter inden for netop det felt, som de kommer og underviser i. Det kan fx dreje sig om undervisningen i psykologi, genetik, neonatologi og obstetrik.

På jordemoderuddannelsen har vores uddannelsesleder Bodil Kirstine Møller naturligvis travlt med at lede uddannelsen, til gavn og glæde for såvel studerende som ansatte. Men det sker, at hun varetager noget undervisning eller projektvejledning.

Endelig kan uddannelsen slet ikke fungere uden Charlotte Sandau, sekretær for vores uddannelsesleder samt Anna Møbjerg, uddannelsens bibliotekar. I Studieadministrationen tager de sig af blandt andet SU og koordinering af eksamensplaner, eksamensafleveringer og andre studieadministrative opgaver.

Medarbejderliste

Se liste med alle medarbejdere på Jordemoderuddannelsen under Find medarbejder.