Genveje


Økonomi under uddannelsenØkonomi under uddannelsen

Jordemoderuddannelsen er et fuldtidsstudium, og du er derfor SU-berettiget under hele uddannelsen.

SU og lån

Går du på én af Metropols uddannelser, har du mulighed for at søge om SU og SU-lån.

Du kan søge SU og finde de aktuelle satser på www.su.dk. Du skal bruge NemID for at søge. Har du brug for yderligere hjælp, er du velkommen til at kontakte Metropols SU-vejledning.

Erhvervsarbejde

Da jordemoderuddannelsen er et fuldtidsstudium, skal du nok forvente at bruge en fuld arbejdsuge på fastlagt undervisning og forberedelse. Når du har klinisk undervisning, har du i gennemsnit 4 vagter pr uge samt en studiedag, hvilket samlet set svarer til en arbejdsuge på fuldtid. Alligevel fungerer det fint for en del studerende at have arbejde ved siden af studiet. Når du skal vurdere, om du kan arbejde ved siden af studiet, bliver du nødt til at se på din samlede situation. Har du fx små børn eller lang transporttid, kan det måske være vanskeligt at finde tid til at arbejde.

Bøger og andet litteratur

Jordemoderuddannelsen har en aftale med Copydan, der betyder, at vi kan scanne de tekster ind vi bruger til undervisningen og lægge dem på vores intranet Intrapol. Som studerende betaler du en afgift til uddannelsen, og får derved adgang til disse tekster. Du skal betale 500 kr. om året og maksimalt 1.500 kr. igennem hele uddannelsen. Endvidere har du som studerende adgang til en lang række videnskabelige tidsskrifter, hvor du kan læse og printe relevante artikler. Når du begynder på uddannelsen opretter du en printkonto, som du kan sætte penge ind på, således at du har mulighed for at printe og kopiere på uddannelsen. Ud over de tekster der ligger elektronisk, vil du blive anbefalet en række grundbøger. Udgiften til disse er vanskelig at forudsige, idet den afhænger af hvilke bøger du vælger at købe, samt  hvorvidt du køber nye eller brugte bøger.

Transport

Når du er i praktik skal du selv betale for transporten til praktikstedet. På jordemoderuddannelsen ligger de fleste af praktikstederne i hovedstadsområdet, men der er også et par stykker, der ligger længere væk. Det drejer sig om Hillerød, Nykøbing F og Næstved sygehuse. Da vi på uddannelsen prioriterer, at der ikke er for mange studerende på hvert praktiksted, er vi nødt til at benytte de forholdsvis få fødesteder der er i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Derfor kan du som studerende komme ud for at have en lang transport, men med de muligheder som studerende har for billige togkort, bliver den økonomiske byrde begrænset.

Hvordan søger jeg SU?

Hvis du har spørgsmål til hvordan du søger SU