Genveje


UdlandsopholdUdlandsophold

Jordemoderuddannelsen i København har en lang tradition for internationalt samarbejde.

Som jordemoderstuderende kan du søge om at tage en del af din uddannelse i udlandet. 

Du kan vælge at tage et udlandsophold gennem studenterudveksling, hvor du tager dele af uddannelsen ved en af de uddannelsesinstitutioner, jordemoderuddannelsen har udvekslingsaftaler med. Jordemoderuddannelsen har aktuelt udvekslingsaftaler inden for de nordiske lande og lande i Nordeuropa. 

Du kan også vælge at tage til udlandet som en ekstracurriculær aktivitet, dvs. en aktivitet der ligger ud over indholdet i uddannelsen. Det vil altid være i form af et observationsophold, og du bestemmer som udgangspunkt selv, hvortil du vil rejse, og står selv for de indledende kontakter. 

Alle ophold skal planlægges i samarbejde med uddannelses internationale koordinator. 

Krav til udlandsophold

For udvekslingsophold gælder, at det pågældende sted vil skulle imødekomme krav til læringsmål på det pågældende modul. 

Vi anbefaler, at man tidligst rejser ud på udvekslingsophold fra uddannelses 4. semester og senest på uddannelses 6. semester. Der er flere kriterier, der skal være opfyldt, og der vil derfor altid skulle foretages en individuel vurdering af både afsender- og modtagerinstitution. 

Det er en forudsætning, at man som studerende har bestået tidligere moduler, og at tidligere praktiksteder vurderer den enkelte studerende egnet til praktikopholdet i udlandet. Nogle institutioner stiller ligeledes specifikke krav til sprogkvalifikationer. 

Ekstracurriculære aktiviteter finder sted i august måned, og vi anbefaler at man tidligst tager på observationsophold fra uddannelses 4. semester. Der er ikke specifikke uddannelsesmæssige kriterier til modtagerlandet/stedet, da det udelukkende er observation. Landet skal være forsvarligt sikkerhedsmæssigt at rejse til. 

Alle ophold skal godkendes af uddannelsens internationale koordinator. 

Økonomi

Du skal påregne selv at skulle dække udgifter til rejse, forsikring og ophold. For studerende, der benytter sig af en Erasmus samarbejdsaftale, kan der søges et Erasmus stipendium. Øvrige studerende kan selv søge økonomisk støtte i fonde. Man tager som studerende sin SU med ved ophold i udlandet.

Er du studerende kan du få mere information om udlandsophold på Intrapol.

Kontakt

International koordinator:
Linda D. Skjoldborg Lindahl
Mail: lisk@phmetropol.dk
Tlf.: 51 38 06 22

International koordinator har fast træffetid, hver anden onsdag i de ulige uger fra kl. 13.00-14.00