Genveje


UndervisningsformerUndervisningsformer

På jordemoderuddannelsens anvendes forskellige former for undervisning

Fælles for de forskellige undervisningsmetoder er, at der gennem uddannelsen forsøges at skabe læringsmæssige betingelser for, at du kan udvikle kompetencer til at fungere selvstændigt som jordemoder. De forskellige undervisningsformer tilgodeser forskelle i de enkelte studerendes indlæringsprofiler. Læs mere om de forskellige undervisningsmetoder:

Holdundervisning

Holdundervisning er den klassiske form for undervisning, hvor der er en underviser og et hold til stede. Undervisningen er dialogbaseret, og vi forventer, at de studerende deltager aktivt i undervisningen.

Gruppearbejde

Gruppearbejde kan både forekomme som et afbræk i holdundervisningen og som en naturlig del af et projektforløb. I gruppearbejdet får de studerende mulighed for at dele viden og diskutere undervisningens indhold. Gruppearbejdet afsluttes som regel med en opsamling i plenum og sommetider med studenterfremlæggelser.

Projektarbejde

Projektarbejde er en almindelig anvendt eksamensform på jordemoderuddannelsen. Projekterne skrives som regel i grupper, som enten er fastlagt på forhånd, eller som de studerende selv vælger. I projektarbejdet får de studerende mulighed for at fordybe sig i en selvvalgt problemstilling inden for et overordnet tema. De studerende tilbydes faglig vejledning til projektet af en af jordemoderuddannelsens undervisere.

Studiespørgsmål

Studiespørgsmål benyttes af nogle undervisere til repetition af det stof der har været gennemgået i undervisningen. Studiespørgsmål kan også anvendes til at de studerende selvstændigt kan tilegne sig mindre komplekst stof

Læs mere om fordelingen af de forskellige studieaktiviteter på jordemoderuddannelsen.

Klinisk undervisning

I den kliniske undervisning følges du som jordemoderstuderende tæt af den jordemoder du går i vagt med. Du udvikler dine kliniske færdigheder ved først at observere og dernæst ved tiltagende at være aktiv inden for alle jordemoderens funktionsområder. Refleksion og læringsportefølje anvendes som læringsredskaber.

Informationsteknologi

På jordemoderuddannelsen anvendes it blandt andet som et redskab til informationssøgning. Som studerende introduceres du til, hvorledes du kan anvende it til kritisk videnssøgning på forskellige databaser. Endvidere anvendes it i den kliniske undervisning, fx til forskellige dokumentationsopgaver.

I al undervisning er indtænkt progression i forløbet - fra det enkle til det komplekse og fra det ukomplicerede til det komplicerede. Som studerende får du således først undervisning i den normale graviditet, fødsel og barsel og sidenhen i de komplikationer der kan opstå i graviditet, fødsel og barsel. I den kliniske undervisning er du først observatør og tager så løbende mere ansvar, indtil du i slutningen af uddannelsen agerer meget selvstændigt, men under supervision