Genveje


Studieaktiviteter på uddannelsenStudieaktiviteter på uddannelsen

På uddannelsen som professionsbachelor i jordemoderkundskab arbejdes med mange forskellige studieaktiviteter. Aktiviteterne varierer alt efter temaer og fag og alt efter, om man er i klinisk periode eller i teoretiske forløb.

På jordemoderuddannelsen arbejder du med varierende studieaktiviteter. Ud over almindelig holdundervisning vil du også deltage i gruppearbejde, workshops, have skemafrie studiedage og udarbejde skriftlige produkter. I halvdelen af uddannelsen er du ude i praktik på kliniske afdelinger relateret til fødsel, barsel og indlagte gravide.

For at vise hvordan et studium består af mange forskellige slags studieaktiviteter, bruger vi en studieaktivitetsmodel.  Det er en model, som bliver brugt af alle landets professionshøjskoler. Modellen viser fordelingen af timer på den samlede uddannelse i de 4 forskellige kvadranter.

Den samlede uddannelse

Læs mere om studieaktivitetsmodellen.