Genveje


VidereuddannelseVidereuddannelse

Som laborant har du flere muligheder for efter - og videreuddannelse.

Professionsbachelor i laboratorie-, fødevare- og procesteknologi.

Uddannelsen er en overbygningsuddannelse for laboranter og procesteknologer. Uddannelsen tager 1½ år, svarende til 90 ECTS point. Det er en fuldtidsuddannelse, der er berettiget til SU.

Læs mere om uddannelsen her. 

Diplomuddannelsen i bioteknologi, procesteknologi og kemi

Uddannelsen er en efteruddannelse for medarbejdere, der arbejder i fødevareindustrien, den mikrobiologiske og bioteknologiske industri, medicinalindustrien, gartnerier, miljøområdet, m.fl.

Deltagerne kan f.eks. være laboranter, teknikere (laboratorie-, levnedsmiddel-, mejeri-), ingeniører (kemiingeniører, der vil opdatere deres viden, eller andre ingeniører, som har brug for viden på området), eller biologer, som ønsker at få en mere erhvervsorienteret, teknisk profil. Det kræver 2 års relevant erhvervserfaring for at starte på en diplomuddannelse.

Uddannelsen har et omfang på et årsværk (60 ECTS-point), men er tidsmæssigt tilrettelagt på deltid over tre år.  Prisen for uddannelsen er 71.800 kr. eller 80.800 kr. afhængig af den valgte specialisering.

Læs mere om uddannelsen her.

Andre kurser

Se under PH Metropols videreuddannelsessider.

Kontakt for Professionsbachelor

Gitte Jørgensen
Studieadministrativ medarbejder

Tlf.: 5138 0424
gijo@phmetropol.dk

Kontakt for andet videreuddannelse

Marielouise Mærkedahl
Kursussekretær

Tlf.: 7248 7558
mama@phmetropol.dk