Genveje


KontaktKontakt

Laborantuddannelsen hører til på Institut for Teknologi under Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet på Metropol.

Optag

Vil du gerne søge ind på uddannelsen og har spørgsmål om optagelse, kan du kontakte Optagelsesenheden. Det kan fx være spørgsmål til din ansøgning, optagelse.dk, adgangskrav, osv. 

SU

Har du spørgsmål til SU, så kontakt SU-vejledningen

Studievejledning

Har du spørgsmål der relaterer sig til selve uddannelsen, indholdet, opbygningen, merit fra tidligere gennemført uddannelse, overførsel fra anden professionshøjskole, kan du kontakte studievejledningen. Det kan fx også være spørgsmål om åbent hus, pensum, eksamen, studiemiljø, trivsel, gruppearbejde osv.

​Book studievejledning online

Studievejleder  Dag Telefontid  Åbent for personlig henvendelse
Rikke Meldgaard Thomsen
Tlf. 51632652
rime@kp.dk
Mandag
Tirsdag
Fredag
Kl. 9-11
Kl. 9-11
Kl. 9-11

T86, kl. 11-12
SIG (C138), kl. 12.30-13.30
SIG (C138), kl. 11.30-12.30
 
Charlotte Yttesen
Tlf. 51380362
chyt@kp.dk

Mandag
Torsdag
Fredag
Kl. 9-11
Kl. 9-11
Kl. 9-11

KRO kl. 12.30-13.30 (1. mandag i måneden – Hillerød)
KRO kl. 11.00-12.00 (Lokale B 322)
SIG  kl. 11.30-12.30

Kontoradresser

SIG = Sigurdsgade 26: 1. sal i lokale C 138 og C 140
KRO = Kronprinsesse Sofies vej 35, lokale B323

Lokal Studieservice

Hvis du allerede er studerende på Metropol og har du spørgsmål om eksamen, hold, skema, dokumentation for at du er studerende, så kontakt Studieservice på din uddannelse 

Ledelsen på laborantuddannelsen

Praktik

Har du spørgsmål, der omhandler praktik, kan du kontakte praktikpladskoordinator: Charlotte Yttesen

Laborantuddannelsen

Sigurdsgade 26
2200 København N
phm_lab@kp.dk