Genveje


PraktikPraktik

I det sidste år af laborantuddannelsen skal du i lønnet praktik i en virksomhed i et år. I praktikken arbejder du med virksomhedens opgaver.

Metropol tilvejebringer det nødvendige antal praktikpladser. Da praktik på Laborantuddannelsen er lønnet ansættelse, udarbejder virksomhederne stillingsopslag med de ledige praktikpladser. 

Du skal som studerende selv gøre en indsats med at søge praktikplads og gå til samtale. Det hjælper vi dig med.

Når du er blevet ansat, udpeger virksomheden en person, der er ansvarlig for din uddannelse. I starten af praktikken skal du i samarbejde med virksomheden lave en uddannelsesplan, der skal sikre, at målene for praktikken nås. Skolen skal godkende planen. 

Du får løn i praktikken - lønnen er på ca. 13.800 - 19.200 kr. om måneden, afhængig af hvilken virksomhed du er ansat i.

Efter praktikken

Udbyttet af praktikken evalueres i en skriftlig rapport, hvor du kort beskriver, hvordan læringsmålene for praktikperioden er opnået. I forlængelse af praktikken skal du lave dit afsluttende eksamensprojekt. Du arbejder selvstændigt med en opgave på laboratoriet og skriver en projektrapport, der skal forsvares til en mundtlig eksamen.

Hvor kommer laboranter i praktik?

 • Eksempler på praktiksteder
  • BASF
  • Beck og Jørgensen
  • Biogen
  • Carlsberg
  • Chr. Hansen
  • Coloplast
  • Combio
  • CO-RO FOOD
  • CP Kelco
  • Danisco
  • Danmarks Fødevare- og Veterinærforskning
  • Danmarks Miljøundersøgelse
  • Danmarks Nationalbank
  • DTU - Danmarks Tekniske Universitet
  • Dublin City University
  • Einar Willumsen
  • FeF Chemicals
  • Flyvematerielkommandoen
  • Fødevaredirektoratet
  • GEUS
  • Genmap
  • Haldor Topsøe
  • House of Prince
  • Hvidovre Hospital
  • Kræftens bekæmpelse
  • KU - Københavns Universitet
  • LEO Pharma
  • Lundbeck
  • Miljø laboratoriet Storkøbenhavn
  • Neurosearch
  • Nordic Bioscience
  • Nottingham University
  • Novo Nordisk
  • Novozymes
  • Nuuk Imeq
  • Nycomed
  • Phaeton Research
  • Plantedirektoratet
  • Rheoscience
  • Rigshospitalet
  • Risø
  • Roskilde Universitet
  • SCF Technologies
  • St. George University
  • Statens Serum Institut
  • Sun Chemical A/S
  • TAG Copenhagen
  • Toms Gruppen
  • Upfront
  • Valsemøllen
  • Zealand Pharma

Kontakt

Praktikpladskoordinator
Laborantuddannelsen

Jesper Pedersen
Tlf.: 5138 0508
jspe@kp.dk