Genveje


Information til virksomhederInformation til virksomheder

Information til virksomheder om struktur og organisering af praktik.

Praktikken på laborantuddannelsen har et omfang på 1 år inkl. to prøver. 

Struktur

I praktikdelen skal den studerende arbejde med virksomhedens opgaver og herigennem opfylde læringsmålene. Undervisningen foregår primært ved instruktion og ved at integrere læringsmålene i arbejdet. Den studerende deltager i virksomhedens opgaver med sikkerhed, arbejdsmiljø og kvalitetssikring.

Den studerendes udbytte af praktikken evalueres via en skriftlig rapport, hvor den studerende kort beskriver, hvorledes læringsmålene for praktikperioden er opnået. Forventet omfang af rapporten er ca. 5-10 sider. Evalueringen er en intern prøve og der gives én karakter efter 7-trins skalaen.

I forlængelse af praktikken skal den studerende udfærdige det afsluttende eksamensprojekt. Selve projektet skal have en varighed svarende til ca. 7 ugers fuldtidsarbejde. Den studerende skal arbejde selvstændigt med en opgave på laboratoriet og efterfølgende skrive en projektrapport, der skal forsvares til en mundtlig eksamen.

Kontakt

Praktikpladskoordinator
Laborantuddannelsen

Jesper Pedersen
Tlf.: 5138 0508
jspe@kp.dk