Genveje


Tal og faktaTal og fakta

Fakta om laborantuddannelsen

- En kortere videregående uddannelse
- 150 ECTS
- 1½ år på skolen
- 1 år i lønnet praktik
- Ca. halvdelen af undervisningen på skolen foregår i laboratorierne
- Laborantuddannelsen på Metropol er den største i Danmark
- Vi uddanner ca. 100 laboranter pr. år

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet nr.976 af 19. oktober 2009.

Evalueringer og undersøgelser

Vi foretager løbende evalueringer og undersøgelser, heriblandt dimittendundersøgelser, aftagerundersøgelser og studentertilfredshedsundersøgelser.

​Se evalueringer og undersøgelser for uddannelserne her:

Studentertilfredshedsundersøgelser

Dimittendernes vurderinger

Aftagernes vurderinger