Genveje


Mød en underviserMød en underviser

På laborantuddannelsen vil du møde undervisere med en bred baggrund inden for de fagområder, som studiet rummer.

Der er ansat 17 undervisere, der alle har en akademisk uddannelse. Ud over at undervise på uddannelsen deltager de i udviklingsarbejde samt efter- og videreuddannelsesopgaver. Derudover er der 5 teknikere tilknyttet uddannelsen. 

Gert Svensson

Gert SvenssonJeg hedder Gert Svensson og har været med til at uddanne laboranter i rigtig mange år.

Jeg er oprindeligt uddannet som laborant og har arbejdet på Novozymes, før jeg søgte ind på Landbohøjskolen og tog en akademisk uddannelse som levnedsmiddelkandidat.

Det praktiske laboratoriearbejde har altid tiltalt mig, så det er det helt rigtige for mig at undervise på laborantuddannelsen, hvor en stor del af undervisningen foregår i laboratoriet. Jeg håber at min interesse og glæde ved laboratoriearbejdet også smitter af på de studerende

Jeg underviser i mange forskellige fag, men mest i de biologiske såsom mikrobiologi, genteknologi og bioteknologi.

Arbejdet på laborantuddannelse bliver aldrig kedeligt. Der sker hele tiden noget nyt. Det sidste jeg har været med til at udvikle, er et forløb, hvor de studerende fremstiller bioethanol ud fra halm.

På uddannelsen har vi et lille kort valgfag, der handler om forsøgsdyr, hvor de studerende får lejlighed til at dissekere en rotte. Det giver en særlig oplevelse som underviser at være med til, idet mange studerende bagefter udtrykker, at det har flyttet nogle grænser.

Der sker meget inden for laborantfaget. Udviklingen går hurtigt. Det får jeg et indblik i, når jeg vejleder de studerende i deres afslutningsprojekt, som foregår på praktikstedet. Jeg synes, det er fantastisk, at de studerende som jeg underviser til daglig ender på steder, hvor de er helt i front med at skabe nye forskningsresultater. Det være sig på universiteter eller i medicinalfirmaer.

Charlotte Yttesen

Charlotte YttesenMit navn er Charlotte Yttesen, og jeg arbejder dels som underviser og dels som studievejleder på laborantuddannelsen.

Jeg er uddannet som kemiingeniør, og har umiddelbart efter mit studie arbejdet på laboratorium, hvor analyser, grænseværdier og afværgeforanstaltninger var en del af det daglige arbejde.

Inden jeg kom til Metropol har jeg undervist på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og i Gymnasieskolen, og det er gennem denne erfaring, at jeg fik øjnene op for kombinationen af faglighed, formidling og vejledning, og på laborantuddannelsen får man brug for alle tre dele.

Jeg underviser i grundlæggende laboratorieteknik og kemiteknologi, og er med både i klasseværelset, og når de studerende skal afprøve deres nyerhvervede viden i laboratoriet. At opleve de studerendes ”aha”- oplevelse, når det rent faktisk foregår som forudsagt, er en af årsagerne til, at jeg synes at det er en stor gevinst at undervise laborantstuderende.

Uddannelsen er intens, der er meget der skal nås på kort tid, og der er mange kompetencer, der skal erhverves relativt hurtigt. At følge de studerende fra deres første møde med uddannelsen til de står til deres dimission efter 2 ½ år, og se hvordan den enkelte studerende er vokset med opgaverne, og vide at de nu kan gå ud og deltage i forskning og udviklings arbejde er utrolig berigende.

Kontakt

Gert Svensson
Underviser
Laborantuddannelsen
Tlf.: 5138 0421
gesv@phmetropol.dk

Charlotte Yttesen
Underviser og studievejleder
Laborantuddannelsen
Tlf.: 5138 0362
chyt@phmetropol.dk

Spørgsmål og svar

  • Kan man have et fritidsjob ved siden af studierne?

    Laborantuddannelsen er et fuldtidsstudium, og du skal derfor forvente, at du som minimum skal bruge tid svarende til en almindelig arbejdsuge, dvs. som minimum 37 timer pr. uge.

    De fleste studerende planlægger deres forberedelse, så de har mulighed for evt. at have et weekendjob ved siden af studierne.

  • Er der mødepligt på uddannelsen?

    Både ja og nej. Som udgangspunkt er der til meget af undervisningen ikke mødepligt, men uddannelsen til laborant drejer sig i høj grad om at lære at arbejde i et laboratorium, og det kræver en høj grad af deltagelse i undervisningen.