Genveje


Økonomi under uddannelsenØkonomi under uddannelsen

Som laborantstuderende er du SU-berettiget i 1½ år og derefter skal du i lønnet praktikophold

SU og lån

Går du på én af Metropols uddannelser, har du mulighed for at søge om SU og SU-lån. På laborantuddannelsen er de første 3 semestre (1½ år) på skolen SU-berettiget. De sidste 2 semestre (1 år) er i en virksomhed som lønnet praktikophold.

Du kan søge SU og finde de aktuelle satser på www.su.dk. Du skal bruge NemID for at søge. Har du brug for yderligere hjælp, er du velkommen til at kontakte Metropols SU-vejledning.

Udgifter

For hele uddannelsen skal du forvente at bruge ca. 4.200 kr. på bøger og 800 kr. på laboratorieudstyr (fx kittel og briller m.m.)

Copydan

Hvis du ønsker adgang til scannet og kopieret undervisningsmateriale, skal du betale 1.000 kr. i CopyDan-afgift. Beløbet dækker hele din studietid. Beløbet kan også betales i rater á 500 kr. pr. år.

Hvem kan jeg spørge?

Spørg studievejledningen, hvis du har spørgsmål til uddannelsen

Spørg optagelsesenheden, hvis du har spørgsmål til optagelse, ledige pladser, adgangskrav m.m.

Spørg om SU