Genveje


Talentspor for laborantstuderendeTalentspor for laborantstuderende

Særligt dygtige og engagerede laborantstuderende kan komme på Talentsporet på 3. semester

På Talentsporet får de studerende mulighed for at arbejde med højt kvalificerede emner og at bruge avanceret udstyr, som ikke er til rådighed for alle studerende. 

Adgangskrav

Kravene for at komme på Talentsporet er, at den studerende har bestået alle studieenheder, som udgangspunkt opnået minimum 10 i alle prøver (der kan gøres undtagelser) og udviser særlig motivation og engagement i fagene.

På baggrund af en skriftlig ansøgning og udtalelser fra undervisere og teknikerne om de ansøgende studerende, vurderes det hvilke studerende, der optages på Talentsporet.

Studerende på Talentsporet forpligtiger sig at være studieaktive i forhold til krav for talentsporet og løbende opfylder krav i forhold til individuel uddannelsesplan. Studerende på Talentsporet kan ekskluderes fra forløbet, hvis de ikke opfylder kravene.

Aktiviteter

Aktiviteterne kan være forskellige, men typisk indeholder de:

  • Tematiseret laboratoriearbejde, der understøtter forsknings- og udviklingsmiljøet, inden for både det kemi- og bioteknologiske område.
  • Erfaring med formidling, herunder mulighed for at undervise andre studerende, deltage i populærvidenskabelige formidlingsaktiviteter og/eller bidrage til udformning af undervisningsmateriale.
  • Deltagelse i forskellige relevante begivenheder f.eks. konferencer og/eller ekskursioner til virksomheder og messer.
  • Deltagelse i kurser (der udbydes et specialkursus inden for det bioteknologiske område og et inden for det kemiteknologiske område).
  • Specielt udvalgte studieprojekter – ofte i samarbejde med virksomheder/forskningsinstitutioner.

Deltagerbevis

Studerende på Talentsporet får udarbejdet en individuel uddannelsesplan og et særskilt deltagerbevis for gennemførsel, som kan bidrage til bedre jobmuligheder.