Genveje


Uddannelsens opbygningUddannelsens opbygning

Uddannelsen er på 2½ år. De første halvandet år foregår på skolen, og det sidste år foregår som et lønnet praktikophold i en virksomhed.

Hvert semester består af en række forløb, som er skitseret herunder. 


 

Mere uddybende beskrivelse af prøve findes under Eksamen og bedømmelse

Semestre på laborantuddannelsen

 • 1. semester

  Semesteret er en kombination af teori og praksis inden for indledende laboratoriearbejde og grundlæggende analyseteknik. De studerende introduceres til at arbejde i laboratoriet, kvalitetssikring, arbejdsmiljø, prøveforberedelse, anvendelse af udstyr, samt bearbejdning af prøveresultater. 

  Semesteret giver de studerende grundlæggende viden, færdigheder og kompetencer inden for laborantens fagområde og danner grundlag for det videre uddannelsesforløb. 

  De studerende trænes ligeledes til samarbejde og kommunikation gennem gruppeopgaver, peerfeedback og andre initiativer.  Professionskendskab indgår på dette semester gennem virksomhedsbesøg og besøg på uddannelsen fra virksomheder og producenter af laboratorieudstyr.

  Indledende laboratoriearbejde:

  Forløbet er introduktion til arbejdet i laboratoriet, kendskab til og anvendelse af basalt udstyr, introduktion til grundlæggende risikovurdering og god adfærd på laboratoriet samt til kvalitetssikring af laboratoriearbejdet.

  Grundlæggende analyseteknik:

  Forløbet har fokus på grundlæggende forståelse af at arbejde i laboratoriet samt tilhørende sikkerheds- og kvalitetssikringssystemer, anvendelse af teknikker og udstyr, simpel prøveforberedelse, videndeling af data og erfaringer. 

 • 2. semester

  Semesteret er en kombination af teori og praksis inden for analyseteknik. De studerende arbejder med udvidet anvendelse at kendte teknikker, udstyr og metoder, samt introduceres til nye teknikker, udstyr og metoder. Der arbejdes fortsat med kvalitetssikring, arbejdsmiljø, prøveforberedelse samt bearbejdning af prøveresultater. 

  Semesteret bygger videre på de studerende viden, færdigheder og kompetencer opnået på 1. semester og danner således sammen med 1. semester grundlag for det videre uddannelsesforløb.

  De studerende trænes forsat i samarbejde og kommunikation gennem gruppeopgaver, peerfeedback, videndeling mm. Desuden arbejdes med mere sammensatte forløb og caseopgaver i laboratoriet.

  Analyseteknik 1 og 2:

  Forløbene har fortsat fokus på forståelse af laboratoriearbejde samt tilhørende arbejdsmiljø og kvalitetssikring. Der arbejdes med centrale analysetekniske metoder til detektion, identifikation og kvantificering herunder planlægning, prøvepræparation, udstyr og teknikker samt behandling, vurdering og formidling af data.

  Fødevarer:

  Forløbet har fokus på samarbejde på tværs af professioner, hvor der lægges vægt på planlægning, videndeling og præsentationer. Desuden arbejdes med mere komplekse analysetekniske metoder til detektion, identifikation og kvantificering.

 • 3. semester

  Semesteret er forsat en kombination af teori og praksis inden for analyseteknik, hvor de studerende både arbejder med kendte og nye teknikker, udstyr og metoder. Der arbejdes fortsat med kvalitetssikring og arbejdsmiljø, og gennem semestret udvides de studerende evne i at arbejde med alle projektarbejdet faser.

  Semesteret bygger videre på den studerende viden, færdigheder og kompetencer opnået på 1. og 2. semester og danner således grundlag for det videre uddannelsesforløb i praktikken.

  De studerende trænes forsat i samarbejde og kommunikation gennem gruppeopgaver, peerfeedback, videndeling mm.  Der arbejdes fortsat med sammensatte forløb og caseopgaver i laboratoriet, men udvides til mere projektorienteret undervisning.

  Lægemidler:

  Forløbet har fokus på kvalificering af udstyr og validering af analysemetoder i forhold til produkt-fremstilling og -analyse. Endvidere indgår produkt- og produktionsforståelse. Der arbejdes med bl.a. planlægning, gennemførelse, databehandling og afrapportering med henblik på at kunne sikre pålidelige analyseresultater.

  Optimering og udvikling:

  Forløbet har fokus på optimering og udvikling af analyseteknisk metoder med inddragelse af videregående databehandling og statistik. Endvidere indgår fejlfinding på udstyr og materialer samt introduktion til forskning og udvalgte emner inden for forsøgsplanlægning. 

  Afsluttende skole projekt:

  I dette forløb arbejdes projektorienteret. Der arbejdes med en valgfri laboratorieopgave i tilknytning til projektarbejdet. 

   

 • 4. og 5. semester

  I disse to semestre skal du i praktik i en virksomhed.

  Læs mere om praktik.

Læs mere i studieordningen

Mere uddybende beskrivelser af modulerne og studieenhederne finder du i studieordningen