Genveje


Studieaktiviteter på uddannelsenStudieaktiviteter på uddannelsen

Uddannelsen til laborant er en fuldtidsbeskæftigelse med mange forskellige studieaktiviteter. Aktiviteterne varierer alt efter hvilken studieenhed, der undervises i.

De varierende studieaktiviteter betyder, at du har undervisning, der er planlagt, fx. klasseundervisning, laboratoriearbejde, casearbejde, vejledning og praktik. Men du har også en del arbejde, du selv planlægger alene eller sammen med medstuderende, fx. opgaveløsning, projektarbejde, gruppearbejde og forberedelse til undervisningen.

For at vise hvordan vi forventer du bruger tiden i løbet af uddannelsen, bruger vi professionshøjskolernes nationale studieaktivitetsmodel. 

Den samlede uddannelse

Læs mere om studieaktivitetsmodellen