Genveje


Realkompetence-vurderingRealkompetence-vurdering

Har du ikke haft de fag, der kræves til de undervisningsfag, du ønsker at læse?

Undervisningsfag 1 

Hvis du ikke opfylder adgangskravet til dit første undervisningsfag, har du mulighed for at søge om at få dine reelle kompetencer og kvalifikationer vurderet. Læreruddannelsen vil i realkompetencevurderingen skønne, hvorvidt du har de nødvendige faglige kvalifikationer for at følge niveauet i undervisningen. 

Vurderinger bliver foretaget på baggrund af din ansøgning og dokumentation for de kvalifikationer, du har erhvervet gennem tidligere erfaringer (uddannelse, kurser, job, erhverv, fritidsaktiviteter, udlandsophold og andet). 

Ansøgningsprocedure

Først når du modtager et optagelsesbrev i slutningen af juli, og har takket ja til en studieplads, kan du søge. Ansøgningsfristen er senest 14 dage efter, du har takket ja til studiepladsen. 

Din ansøgning skal indeholde følgende:

  • Selvstændig formuleret ansøgning, hvor du kort begrunder hvorfor og hvordan dine tidligere erhvervede kvalifikationer og kompetencer, gør dig i stand til at følge niveauet i undervisningsfagets undervisning. 
  • På forsiden af din ansøgning skal følgende oplysninger tydeligt fremgå:
    - Navn
    - Cpr.nr.
    - Hvilke fag du søger om realkompetencevurdering i
  • Som bilag til din ansøgning skal du vedlægge dokumentation for de erhvervede kompetencer (eksamensbevis, ansættelsesbrev, udtalelse, lønseddel, el. lign.).

Din ansøgning inkl. bilag/dokumentation skal sendes pr. mail til Studieservice på læreruddannelsen - studieservicenyelandsvej@phmetropol.dk

Du kan forvente en sagsbehandlingstid på ca. 14. dage, og du vil modtage svar på din studiemail. Hvis du får afslag på din ansøgning om realkompetencevurdering, har du mulighed for at opnå det krævede adgangsniveau via gymnasiel supplering (GSK). Dette skal opnås senest før afslutningen af 1. semester. 

Undervisningsfag 2 og 3 

Du begynder at læse dit 2. og 3. undervisningsfag på dit 3. studieår, så det er først inden start på dit 3. studieår, at du skal opfylde adgangskravet til fagene. Ansøgningsproceduren er den samme som beskrevet ovenfor, og kan ske i løbet af dit første eller andet studieår, altså når du er begyndt på uddannelsen. Ansøgningen skal sendes pr. mail til studievejledningen, og din ansøgning behandles hurtigst muligt. 

Studievejledning

Kontakt studievejlederne for uddannelsen, hvis du ønsker at drøfte din ansøgning om realkompetencevurdering, har spørgsmål til uddannelsen eller adgangskravene.