Genveje


Adgangskrav til undervisningsfagAdgangskrav til undervisningsfag

Der er adgangskrav til undervisningsfagene, og du skal opfylde adgangskravet, inden du kan begynde at læse faget.

For at få adgang til et undervisningsfag skal du have bestået faget på et specifikt niveau, der fremgår af nedenstående oversigt.

Du har bestået et fag, hvis du har opnået karakter på mindst 02 ved prøve i faget. Hvis du både har fået en mundtlig og skriftlig prøvekarakter i faget, skal gennemsnittet af karaktererne være mindst 02. Gennemsnittet kan ikke opfyldes ved afrunding.

Hvis du ikke har været til prøve i faget, fordi det ikke er blevet udtrukket som eksamensfag det pågældende år, erstatter årskarakteren (standpunktsbedømmelsen) prøvekarakteren.

Der er mulighed for realkompetencevurdering.

Undervisningsfag Fag & karakter 
Dansk Dansk A
Matematik Matematik B 
        
Billedkunst Billedkunst C eller
Mediefag B eller
Design C eller
Kulturforståelse B 
Biologi  Biologi B eller
Fysik B eller
Kemi B eller
Naturgeografi B eller
Teknikfag A (proces, levnedsmiddel og sundhed)
Engelsk Engelsk B
Fysik/kemi
Teknikfag A eller
Bioteknologi A
Biologi B eller
Fysik B eller
Kemi B eller
Naturgeografi B eller
Teknologi B 
Geografi  Biologi B eller
Fysik B eller
International økonomi B eller
Kemi B eller
Naturgeografi B 
Historie  Historie B eller
Idéhistorie B eller
Samfundsfag B eller
Samtidshistorie B
Håndværk & design Teknikfag A – design og produktion eller
Teknikfag A – byggeri og energi.

Mediefag B eller
Kulturforståelse B eller
Billedkunst C eller
Design C.
Idræt  Dans B eller
Idræt B 
Kristendomskundskab
/religion
 
Filosofi B eller
Historie B eller
Kulturforståelse B eller
Idéhistorie B eller
Psykologi B eller
Religion B eller
Samfundsfag B eller
Samtidshistorie B
Madkundskab Teknikfag A - proces, levnedsmiddel og sundhed eller 
Bioteknologi A eller 
Biologi C eller 
Kemi C
Musik  Musik B 
Natur/teknik  Teknikfag A eller
Bioteknologi A.
Biologi B eller
Fysik B eller
Kemi B eller
Naturgeografi B eller
Teknologi B
Samfundsfag  Afsætning B eller
Historie B eller
International økonomi B eller
Samfundsfag B eller
Samtidshistorie B eller
Virksomhedsøkonomi B
Tysk Tysk begyndersprog B eller
Tysk fortsættersprog B  

Studievejledning

Kontakt studievejlederne for uddannelsen, hvis du ønsker at drøfte din ansøgning om realkompetencevurdering, har spørgsmål til uddannelsen eller adgangskravene.